Historie čajovny a Bolevecké návsi

Bolevecká náves I. - Historie "prokletého" statku - záznam Karneval TV

 

Bolevecká náves II. - Historie Božích muk na bolevecké návsi - záznam Kartneval TV

Čajovna-kavárna Relax v obrazech - krátké ohlednutí do doby otevření kavárny

Čajovna-kavárna Relax a Antické lázně slovem a obrazem - krátký reklamní šot

Meditační místnost v obrazech

**** ***** ****

zpět