Seminář 29. 9. 2019 ve Studénce

2909-19_studenka-zak

Dne 29. 9. 2019 od 10.00 do 17.00 hodin se v ZUŠ (J. Á. Komenského 376), Studénka-Butovice uskuteční seminář Zdenky Blechové na téma

Řešíme si rodové zatížení

Všichni jednáme tak, jako naši předci. Naše jednání zasahuje až do sedmé generace zpětně a ovlivňuje až sedm generací dopředu. Tím, že zjistíme, jaké chyby opakujeme v našem rodě a jak se jich zbavit, můžeme ovlivnit celý náš rod. Pomocí různých technik budeme pracovat na odstranění bloků v našem myšlení a jednání. Vesmír říká: „Jak myslíš, tak konáš, a tak si tvoříš celý život.“ Součástí semináře bude i meditace Odpuštění.

Vezměte si s sebou čisté papíry A4 nebo čtvrtky a pastelky.

Přestávka 1,5 hod. na oběd.

Kontaktní osoba a telefon: Iva Dobiášová, tel. č.: 732 843 888, e-mail: iva-masaze@centrum.cz

zpět