Seminář 23. 2. 2019 ve Studénce

2302-19_studenka Dne 23. 2. 2019 od 10.00 do 17.00 hodin se ZŠ TGM ve Studénce (ulice 2.května 500) uskuteční seminář Zdenky Blechové na téma

Minulé životy

Budha se jednou zeptal svých žáků. "Čeho si myslíte, že je více? Listí na tomto stromě, nebo vašich minulých životů?" "Zajisté vašich životů, " odpověděl. Procházíme životy, abychom se v nich obohatili zkušenostmi. Když přijde čas duše, kdy se blíží ukončení svému okruhu vtělování, začíná se rozpomínat na své minulé životy, aby si zpracovala, co tehdy nestihla nebo nezvládla, aby se stala celistvou. Budeme se učit s tím pracovat.

Vezměte si s sebou čisté papíry A4 nebo čtvrtky a pastelky.

Přestávka 1,5 hod. na oběd.

Kontaktní osoba a telefon: Iva Dobiášová, tel. č.: 732 843 888, e-mail: iva-masaze@centrum.cz

zpět