Seminář 21. a 22. 9. 2019 ve Znojmě

2109-19_znojmo

Dne 21. a 22. 9. 2019 vždy od 10.00 do 17.00 hodin se v Rodinném centru Maceška, Pražská 80, Znojmo bude konadvoudenní seminář Zdenky Blechové na téma:

Sobota

Automatickou kresbou vykreslujeme naše touhy, naši cestu, radost, smutek a další emoce.

Budete překvapeni, co vše se o sobě dozvíte.

Vezměte si s sebou čisté papíry A4, pastelky a pero, šátek.

Neděle

Rodinné konstelace zábavnou formou

Pomocí rodinných konstelací je možné si uvědomit situaci ve vztazích na duchovní úrovni. Tím, že se člověk ocitne v roli někoho, mu pomáhá v jeho životě, protože není náhoda, že byl do této role obsazen. Člověka, který si postaví konstelaci a pak pozoruje dění, může obraz toho, co vidí, zasáhnout jeho srdce. Je to jako blesk – tak takto to je!!! Situace se pak na vědomé úrovni našeho žití zpracovává 3 měsíce a může nám pomoci ke změně myšlení. Každá konstelace se týká každého, který se zúčastní tohoto sezení, protože se vždy přitahují stejná zranění.

Informaci o předprodeji najdete na letáčku.

Předprodej vstupenek: + Rodinné centrum Maceška Znojmo

Přestávka na oběd 1,5 hod.

zpět