Poselství na 9. týden roku 2012

Poselství pro dnešní čas – přijala Zdenka Blechová 1. 3. ve 23.23 hod.

Ano

V této době se dějí věci vám těžko pochopitelné, protože se ve vás rodí něco nového, co znamená pro vaše nitro těžký náraz do srdeční krajiny. Někdo může pociťovat ztrátu paměti, někdo tlak na hrudi, někdo nechuť k životu, někdo se bude bát vstoupit do tohoto nového světa a bude mu činit problém stát rovně na zemi. Je zapotřebí v této době nepropadat panice a zbytečně nehledat pomoc v druhých, ale snažit se více hledat pomoc v sobě a to tím, že se budu snažit více chápat svoje myšlenky a budu s nimi pracovat. Zatím jste byli zvyklí pracovat jen s cizími myšlenkami a to se má změnit cestou do duše. Duše už nebude vnímat nic okolo sebe, ale bude vnímat vše uvnitř sebe a to bude dávat na povrch. Nebojte se, je o vás postaráno.

zpět