Poděkování

Milí přátelé, 

Zdenka a kočka děkuji vám všem za dlouholetou přízeň a za to, že se s vámi můžu dělit o své poznatky. Také mě těší váš zájem a následně i vaše poděkování za poselství, které vám už léta každý týden posílám. 

Není důležitý dnešní den, ale důležité vaše srdce, které je spojeno s kým? Pokud s vámi, může vám být jedno, jaký dnešní den bude, protože vaše spojení s celým Vesmírem vám dá více, než spojení s někým. A tak moudrý ten, který neteskní s kým bude a jak bude trávit Silvestra. Bude si užívat každé chvilky radosti v duši, která se nemusí jevit na venek okázalostí, ale skromností. Takový člověk bude v klidu uvnitř sebe se připravovat na další cestu, která je pro každou duši stejným poznáním.

A tak osud člověka není v jiných lidech, ale je v něm. A proto i váš příští rok bude takový, jaký si zasloužíte. A vše je závislé na kvalitě srdce. Čisté srdce, bude mít čisté vztahy a nečisté srdce bude muset čistit vztahy. Ale nakonec se všichni ve zdroji sejdeme.

S láskouPodpis

***************   

předchozí poselství          zpět          následující poselství