53. týden 2009

Zx4 Všichni jsme propojeni neviditelnými vlákny

Každý rok odpoledne chodíme na hrob. Tuto tradici v našem rodě znám od svého příchodu na tento svět. Můj tatínek se velice těšil na vánoce, snad více než my. Proto se také snažil pobýt ještě na vánoční svátky a odešel až 5. ledna. Chodíme pravidelně k jeho hrobu na Štědrý den. Letos, protože mi nebylo dobře, jsme návštěvu odložili na další svátek vánoční. V noci ze 24. na 25. 12. jsem měla živý sen. Tatínek stál u micáku v kuchyni a psal vánoční přání. Říkám: „Proč píšeš už teď vánoční přání na příští rok?“ „Vždyť víš, že to tak dělám vždycky,“ odpověděl mi tatínek. Ve snu jsem si pak otevírala obálku s vánočním přáním a uvědomila si, že tatínek to vánoční přání napsal dopředu už proto, že věděl, že s námi nebude.

Když jsem se probudila, cítila jsem, že na nás myslí, a že je mu líto, že jsme nepřišli k hrobu a tak nám alespoň zaslal ve snu vánoční přání. Vydali jsme se k hrobu. Hrob byl zpustošený, nikdo tam nedal nic. Upravila jsem hrob, dala tam stromeček a vánoční dárečky a najednou jsem cítila u hrobu klid a pohodu. Tatínek, i když už mezi námi není, vždy upozorňuje na sebe, když nemá hrob v pořádku. Když někdo utrhl kryt na urnu, zjevil se mi v podobě jiného člověka. Říkám tomu člověku: „Vy jste podobný mému tatínkovi.“ Odvětil: „To se stává.“ A já najednou neměla stání a musela se jít podívat na hrob. Čerstvě utržený kryt na urnu jsem našla u jiného hrobu opodál. Vrátila ho zpět a byl opět klid. Už za života tatínek na hrobu velice lpěl a jeho každodenní procházka vedla k němu.

* * * *

V noci ze 24. na 25. 12. jsem měla ještě jeden velmi živý sen. Ocitli jsme se Thajsku, kde v domečku bydlela čtyřletá holčička mé přítelkyně. S přítelem jsme ji navštívili a já se jí ptám: „Už za tebou byla maminka?“ „Ještě ne,“ odpověděly mi smutné oči této dívenky. Zarazilo mě, že u ní ještě maminka nebyla a jsme u ní dříve než ona. Když jsem se probudila, věděla jsem, že musím zavolat kamarádce a povědět jí o tomto snu. Ptám se jí, protože vím, že nemá děti: „Měla jsi někdy v životě děti?“ „Porodila jsem holčičku, která druhý den zemřela, protože nemohla dýchat.“ Bylo to pro mě překvapením. Vyprávím jí sen a říkám jí:

„Ta holčička na tebe čeká a máš si ujasnit životní hodnoty.“ Toto dítě se chce k ní narodit, protože si s ní potřebuje odžít ještě karmu, ale nemůže k ní dříve než ona něco důležitého pochopí.

* * * *

V prvním případě se nám ozvala duše, která odešla a v druhém případě se ozvala duše, která se teprve narodí. Vidíte, všechny duše jsou si neustále nablízku a jsou propojeny a čas ani stav, zda duše tu žije, či se připravuje na život, či odešla, nehraje roli. A toto bychom měli mít na paměti, nejsme sami, naši blízcí jsou neustále s námi.

Nyní se máme stát jeden druhému pozemských andělem, který přijde v daný čas s myšlenkou, vnuknutím nebo společným napojením na určitou věc. Budeme silně propojeni jeden s druhým a tak nebude divné to, že najednou ten druhý má stejné myšlenky, ozve se mi nebo prožívá stejné věci, o které se se mnou podělí. Např. jsem zavolala známému. Říká mi: „Právě jsem ti chtěl volat. Chtěl jsem se tě zeptat, v kolik hodin máme pověsit obraz.“ Automaticky mi na mysl vytanula druhá hodina odpoledne. Nechtěla jsem ho ovlivňovat a tak se ptám: „A v kolik myslíš ty?“ „Chtěl bych ho pověsit ve dvě odpoledne.“ Měli jsme najednou stejné napojení, stejnou myšlenku. Toto napojení však přichází z Vesmíru a mi jen přijali stejnou myšlenku, abychom si potvrdili správnost svého jednání. A takto se budou nyní odehrávat věci v našem životě. Budeme dostávat potvrzení nebo pohlavek k našim činům.

* * * *

A nic si nemusíte zasloužit. Pokud vám něco přijde, přijměte to. Vesmír vám to posílá prostřednictvím pozemského anděla a to znamená, že to nemusíte vracet. Dělejte jen to, co cítíte. Pokud chcete obdarovat, dejte. Pokud cítíte, že nechcete dávat jen z povinnosti nebo že se to má, nedělejte to.

Moje neteř ode mne na vánoce dostala finanční obnos do obálky. Říká mi: „Čím jsem si to zasloužila?“ Povídám: „Pamatuj, nic si nemusíš zasloužit. Kdybych ti to nechtěla dát, nedala bych ti to.“ A proto mějte na paměti, že vám přicházejí dary z nebes a je to za dobře odvedenou práci na sobě a není to proto, že jsme se někomu zavděčili nebo chovali dle jeho představ.

S přáním hezkého nového roku, který nás dělí od starých tradic a přináší lásku     Zdenka Blechová

A nezapomeňte, silvestrovský den bude silný, je v úplňku a tak bude tahat naše stíny. Dávejte si pozor na roztržky, jsou to vaše nezpracované složky osobnosti. Přijměte raději nový rok ve slunci, v lásce a odevzdanosti. Nový rok vám přináší zdraví duše, teplo, klid a vnitřní lásku. I když se to na vnější úrovni nemusí tak jevit, v duchovním světě už všichni kráčíme ke slunci. A tak nastavte svoji tvář tomuto zázraku. S přáním vnitřní krásy   Zdenka Blechová

zpět