52. týden roku 2012

Andilkove Tak, jaký byl váš den 21. 12. 2012? Byl smutný, nebo plný emocí nebo jiných nálad? V tento den jste mohli zaznamenat v mysli mnoho vašich stínů, které se tlačily na povrch. Vše, co už nemělo být, a co jste si s sebou táhli celé minulé životy, se odhazovalo z vašich myslí. Záleží samozřejmě na tom, kde kdo je ve svém posunu. Někdo nemusel zaznamenat nic, jiný, který už hodně cítí s planetou, cítil velké tlaky na duši, neboť planeta je jeho domov, a on se s ní zabydluje v jiných energiích, v jiném bydlišti. Také nemoci v době Adventu jsou čištěním našeho nitra, uzdravuje se naše mysl, a tím i prostřednictvím nemoci naše tělo. Není třeba brzdit tento proces léky, když to není nutné.

Planeta se pohybovala novým energetickým pásmem od půlnoci do 15 hod. 21. 12. 2012. Kdo už zažil zánik planety z působení vyšších sil ve Vesmíru, a tudíž už prošel černou dírou, cítil velký neklid ve své duši. Naopak, ten, který zánik planety také zažil, ale jen jako přírodní katastrofu, přežil tento den lépe. Každý jsme už pobývali na více různých planetách ve Vesmíru, a proto každý v sobě chováme jiné vzpomínky na minulost, a vše se mohlo v nás vyplavit právě v tomto dni a stav ukotvování v nových energiích stále ještě pokračuje, ale už se vše začíná zklidňovat. Takže pokud jste pociťovali napětí, pocity smutku, nechuti jít mezi lidi, vše bylo o nových energiích, kterými jsme prošli.

Teprve nyní začíná být aktuální moje kniha Rok 2012, protože i mě dochází teprve nyní smysl některých sdělení, která jsem přijala. Jako např. sdělení, které mi Vesmír poslal v roce 1997 (více v mé knize Rok 2012) „Dojde k osvětlení vaší planety, jako mnoha jiných ve Vesmíru.“ A tak jsme procházeli světelným zářením, které skrze nás jen proniklo, a my to na vědomé úrovni nepostřehli, ale na nevědomé úrovni se změnilo naše vnímání. Jak mi Vesmír tedy poslal i toto poselství: „Sami cítíte, že ten chaos, který žijete, už není ve vaší moci zvládnout, a tak musí přijít nová dimenze, která vás naučí vážit si přírodních statků.“ Nikdo nepřijde v realitě, ale prostřednictvím energetických pásem se nám mění vědomí. 21. 12. 2012 v 8 hodin ráno přišel ŘÁD, v 10 hodin RADOST a ve 12 hodin jsme přecházeli do jiné dimenze, pak už se vše jen ukotvovalo.

Holubice Doba, která přichází, bude dobou zúčtování. Co jsi zasel, to budeš sklízet. Kde jsi nevědomý, tam se budeš dostávat k moudrosti. Doba nebude lehká a mnoho lidí, kteří si mysleli, že vše dostanou v životě zadarmo, to bude učit. Budou totiž nuceni vynaložit větší úsilí k tomu, aby se zabezpečili a dokázali přežít bez pomoci druhých. Vše povede k samostatnosti každého jedince a k jeho víře v sebe. Tam bude mizet strach a bude se nastolovat program lásky ke všemu a všem.

A tak vítejme nový rok jako rok plný změn, ale zároveň jako rok nového věku. Do čtvrt roku se budete rozpomínat, kým skutečně jste, do půl roku se budete učit si věřit a do roku bychom se měli začít milovat. Takže nečekejte žádné mimozemšťany, neboť jste jimi vy sami. Každý pocházíme odněkud a je dobré si na to vzpomenout, abychom společně mohli tvořit pro celou galaxii.

zpět