Změňme pohled na vánoční svátky

Zdenka - symboly Všichni jsme jen energie, která se zhmotnila do těla, aby se mohla učit. Až naše energie vše pochopí tady na Zemi, stane se opět součástí energie Vesmíru, aby mohla být součástí všeho a všech. Teprve plnohodnotná energie může být prospěšná všemu a všem. 

Vždyť andělé jsou vlastně energie, které pochopily běh událostí na Zemi, a proto můžou nezištným způsobem chránit vás, a tím i Zemi. Energie nikdy nezmizí, energie je věčná a čím více ji budete poznávat v sobě, tím více se můžete přátelit s energií ve všem okolo sebe. Můžete najednou rozeznávat její druhy, její chutě i její zranění. 

Čím více ještě potřebujete přátelství ostatních, tím více se potřebujete učit z jejich energie. Čím více si již dokážete dopřávat klidu se sebou, tím více už víte a znáte. A tak se nebojte být občas i sami, je to prospěšné vám i celému Vesmíru. Aby se člověk naučil být sám, musí si zkusit i svátky prožít o samotě, aby zjistil, že není sám, a že naopak zakouší větší pocit míru. Aby si člověk uvědomil svoji sytost, najednou mu připadá zbytečné se těšit na vánoční hody, protože on ty hody prožívá neustále a umí si dopřát kdykoliv a ne jen o svátcích. 

A tak vám přeji hodně sytosti ve vás, abyste dokázali svojí přítomností nasytit i druhé okolo vás. Hodně klidu a míru v duši, aby tento klid a mír se mohl šířit okolo vás.

předchozí poselství          zpět          následující poselství