Vánoční přání od Zdenky

Zdenka Na Vánoce se tradovalo: „Musíme být spolu, nikdo by neměl být sám.“ Ale nemůže to být i tak, že na Vánoce by každý měl být s Bohem, aby mohli být spolu? Stále více lidí si uvědomuje, že již nepotřebuje na Vánoce být s někým jen proto, aby nebyl sám, dokonce i říkají, že budou rádi sami. Lidé jsou stále blíže své duši a tudíž i blíže Bohu, již se necítí odstrčeni od společnosti. Naopak začínají vyhledávat samotu, protože je spojuje se sebou a s Bohem. Proto se nebojte být sami, je to jen proto, aby se naučili být se svou duší. V propojení se všemi jste neustále, jen si to neuvědomujete, když žijete jen pro někoho. Čím více se budete spojovat se svojí duší, tím více vám může být nápomocný Vesmír a tím více můžete cítit spojení s ostatními. V poselství na příští rok se praví, že se v příštím roce budeme učit samotě, abychom se naučili úctě. Celé poselství naleznete ZDE.

Napadlo vás někdy se zamyslet na slovem „sbohem“? Když ho rozložíme, dostaneme s Bohem. To znamená, že když se s někým loučíme v době skonání, propouštíme ho k Bohu. Duše není sama, je s Bohem. Zrovna tak, když už nikoho nechci vidět a řeknu mu: “sbohem,” dávám mu najevo, že ho nechávám jeho myšlení a už se s ním nechci dohadovat. Bůh je myšlenka.

26. 12. 1997 jsem se zúčastnila vánočního koncertu a měla krásný pocit ze sounáležitosti lidí. Jenže tehdy jsem tu sounáležitost viděla právě nyní v kostele a přála si, kdyby tak byla neustále. Z Vesmíru mi přišlo tehdy toto poselství:

Slyšení vás všech je jen pouhou velkou pomocí váš všech o vyslyšení. Ale to vše nemůže přijít samo, to je ve vás všech a ve vašich myslích a vy musíte napřed vybudovat novou společnost, ve které se budete cítit všichni šťastni a pak i to zde bude pro vás výjimečně krásné.

Původem mnoha válek bylo náboženství. Uznávala se jen jedna víra a ta druhá byla špatná. Ale jak můžeme soudit, která víra je ta pravá? Jediná víra je pravá, a to víra v sebe. Když věřím sobě, nepochybuji o sobě a nemám touhy se zmocnit schopností druhých. Zároveň, když věřím sobě, věřím i tobě a nepochybuji o tobě, tudíž tě nesoudím, nebojím se o tebe. Když věřím tobě, důvěřuji celému Vesmíru a Vesmír může věřit v mé schopnosti. Věřím v Boha – ve svého ducha, své myšlenky a Bůh věří ve mě – myšlenky jsou v souladu s mým konáním ve prospěch sebe i druhých.

A tak až toto pochopíme, pak můžeme nalézt skutečnou lásku.

Přeji vám hezké a požehnané vánoční svátky a hlavně klid a mír v duši. S láskou

zpět

zpět