Předpověď na rok 2017 - 2. část

Předpověď na rok 2017, přijato 8. 11. 2016 v 10.00 hod. - 2. část

Země Lidé se budou potýkat s robotou, stále se jim nebude chtít udělat pro věc více než by měli. Budou stále spoléhat na společnost a budou si stále více uvědomovat, že společnost pro ně nic neudělá. Bude to v rámci vesmírných zákonů. Spoléháš? Nespoléhej a udělej! Pokud lidé budou projevovat radost z práce a budou si vážit toho, že se umí o sebe postarat, bude se jim dobře žít, protože budou cítit podporu celého Vesmíru. Pokud se lidé budou chtít opírat o druhé, nebude se jim žít dobře, budou se cítit v duši nespokojeni, protože sice mám podporu druhého, ale v sobě cítím neklid, protože se spoléhám a nemám se již spoléhat. Spoléhání vytváří v bytosti neklid a strach. A stále více se bude chtít na každém jedinci, aby se zbavil strachu a naučit se žít srdcem, protože tam je skutečná láska k životu a tvořivosti.

Zdenka Migranti budou stále více sílit v tom, co chtějí. Je to jejich vůle se stát někým jiným a budou si to chtít vydobít. Ještě nechápou, že duše se tvoří z prožitků a oni ještě nemají tolik prožitků, aby pochopili, že se nedá nic vynutit. Budou se snažit do budoucnosti stále více vynutit si svá práva, až se časem stane to, co se již několikrát stalo v minulosti, že dojde ke zhroucení systému a každý se bude muset o sebe postarat sám. Čím dříve to každý pochopí, tím lépe. Migranti časem nebudou dostávat takovou podporu jako nyní a bude sílit jejich nespokojenost, časem se naučí si opatřit potravu jiným způsobem, který je povede do záhuby jejich duše. Aby se mohli stát někým jiným, musí se dostat přes násilí do záhuby, kde dojde k prožitku duše a díky němu se může daná bytost stát lepším člověkem. Vše se v historii odehrává stále stejně a tak netřeba nic soudit. Důležité je znát to, zda už jsem prošla hloubkou duše a dokážu cítit srdcem nebo se teprve budu muset utkat s hloubkou duše, bych mohla cítit. Planetě nejvíce pomůžete tím, že obrodíte svoji duši, abyste se mohli podílet na její očistě. Planeta vás vždy vítá s úsměvem a nezlobí se na vaše prohřešky a vy jí to vždy musíte zase v budoucnosti, když pochopíte, vrátit. Vše se odehrává v čase, kdy se vždy dostávám z jedné strany na druhou, abych se mohla dostat do středu, kde jsem již silná a neochvějná, tam má pevnost a vůle dokáže pomoci v jakékoliv situaci. Pokud jsem slabá, nedokážu pomoci sobě a tím ani druhým. Střed srdce je důležitý, skrze něj dochází ke zrání duše a duše, která srdce ztratila, nedokáže cítit a nalézt svůj původ a skrze něj se vrátit na svoji cestu. Nejdříve musí nalézt své srdce, aby mohla tvořit s Vesmírem ráj na Zemi. ​


Zdenka a anděl Přeji vám příjemný adventní čas, který čistí naše stíny, proto je požehnáním pro každou duši. Sledujte jaké stíny ve vás advent rozpouští. 
S láskou   Zdenka Blechová

**************** 

 

předchozí poselství          zpět          následující poselství