Adventní čas

Kaplička Panny Marie u čajovny Relax V době adventu se vám mohou dít různé věci. Je třeba vědět, že vše, co se děje je v souladu s božím plánem a čistí naše stíny.

Pokud prožíváte adventní čas v klidu a harmonii a cítíte lásku v sobě a všude okolo sebe, jste již v souladu s vaší duší a užíváte si naplno tohoto času s radostí.

Pokud v tomto čase zaznamenáte různé nepříjemné a bolestivé situace, i to je v pořádku, protože Vesmír v tomto čase může lépe čistit vaše stíny, a pomoci vám od zatížení, které v sobě nosíte. Je zapotřebí vnímat do hloubky to, co se vám děje. Jaké pocity z toho mám? Co mě zranilo, co mě bolí? Můžete sebezpytováním udělat velký kus práce na sobě.

A pokud je vám nepříjemně, klidně spočiňte sami se sebou, tím nejlépe uzdravujete svoji duši. Nebojte se samoty, není zlá, je naopak příjemná pro ty, kteří se s ní už seznámili. Kteří se to teprve učí, časem ocení její účinky. 

V adventním čase jste nejblíže andělům a oni pečlivě hlídají vaše kroky. Čím více se naučíte být sami se sebou a sami sebou, tím více ucítíte dotyky a vedení andělů.

Přeji vám příjemný adventní čas, plný lásky a klidu a míru na duši. 


Putování za hvězdou betlémskou
Vladimír Malovec

Hvězda betlémská na noční obloze září,
otoč se, člověče, pohlédni na její záři.
Jak mudrci dávní za ní spěchej,
zanech světa pachtění, ustaň v marném shonu,
v srdci se s ní shledej.

V duchu zapal svíčky na věnci adventním,
každá svíčka je pro tebe poselstvím niterným.

V první svíčce tajemství ukryto je,
sledujte své srdce a buďte věrni sobě.

Druhá svíce již plamenem hoří,Betlemska_hvezda
nikdy nežijte život jiného,
buďte tím, kdo sám si život tvoří.

V třetí svíčce velká pravda ukrytá je,
svou vlastní cestu si tvořte,
však její konec tvoří brána Ráje.

Svíčka poslední, ta čtvrtá, má plamen nejjasnější,
v něm spalte vše špatné, osviťte své nitro,
posviťte v kouty nejtemnější.
Buďte ti nejlepší, co můžete být,
svou duši šatem Světla je nutno zahalit.

Tak světla betlémská labyrintem srdce nás vedou,
být jak Boží syn v kolébce je naší metou.
Králové z východu již došli k cíli,
buďme jak oni, chce to jen vytrvalost a píli.

****************  

předchozí poselství          zpět          následující poselství