O DUŠIČKÁCH - I. část

kostel s. Jiří v Doubravce Již dvanáctý rok od smrti mého otčíma (pro mě tatínek) upravuji hrob, kde odpočívá se svojí maminkou a tatínkem, které tak miloval, že chodil na hřbitov každý den. Vždy jsem hrob jen upravila, zpočátku si i poplakala, pak už jen zavzpomínala a nyní necítím nic. Jak se říká „čas vše uzdraví.” Když máme s dotyčnou osobou uzavřenou karmu, s odstupem času se nám nestýská. Tam, kde se nám stýská celý život, je nedokončené učení. Závislost na daném člověku, odevzdání se mu, neschopnost bez něj existovat a jiné. Byla jsem ráda, že je tomu tak, že se mi nestýská, dokonce si ani nevybavuji minulé situace s tatínkem, jako by se mi mazala paměť. Vždy, když ukončíte učení, budou se vám mazat vzpomínky s dotyčným. Pokud vzpomínky přetrvávají, je to proto, že si máte vzpomenout v příštím životě, abyste se mohli spolu znovu setkat a učit se. Vy si na vědomé úrovni nebudete vzpomínat, ale vaše podvědomí se bude hlásit o učení s daným člověkem, které bude hledat.

Vždy jsem hrob jen upravila a dnes jsem měla potřebu ho vygruntovat. Dokonce jsem poprvé od smrti tatínka nahlédla do urny, ale nic jsem necítila. Když nic necítíte, jste uzdraveni, bolest vám dává znát, že jste ještě nemocní ve vztahu s druhým. Hrob jsem vzala rejžákem, dečku pod urnou umyla a měla jsem dobrý pocit z čistoty, která zářila z hrobu. Ano, když pochopíte učení s daným člověkem, jdete do čistoty. Vaše vztahy jsou čisté, už nejsou ničím zahalené ani poničené či špinavé falší.

Svatá trojice v Doubravce Říkala jsem si: „Škoda, že musím pospíchat, ještě bych se ráda zastavila u sousoší Sv. trojice, kam jsem chodila vždy prosit o pomoc a vždy mi pomoc přišla.” Měla jsem totiž domluvené schůzky. Najednou mi přijde jedna SMS, že paní musí schůzku zrušit a pak další SMS, že si další něco udělala s kolenem a nemůže chodit. Jediný s kým jste neustále v kontaktu a kdo slyší vaše prosby a myšlenky, je Vesmír (bůh), je jedno jak si to nazvete, ale je důležité vědět, že jsme v kontaktu se vším okolo nás, a proto naše myšlení a konání má dopad na vše okolo nás a hlavně na náš život. My si ho tvoříme, nikdo jiný nemůže za naše úspěchy či neúspěchy. A proto i naše budoucnost se skládá z našich dobrých či špatných skutků.

Čím čistější mysl, tím čistější kanál k vyslyšení vašich přání. Když bude váš kanál ještě znečištěn falší, nebudou se vám přání plnit k vašemu užitku. Prostě dostanete to, co chcete, ale třeba jinak. Sami jednáte falešně a tak faleš se dostává do vašeho života.

Měla jsem radost z kontaktu s Vesmírem a vyslyšení mého přání. Když jsem došla k sousoší Sv. trojice, abych tam položila květiny, měla jsem ještě větší radost. Už tam byly čtyři věnečky, soška panenky a svíčky. Před léty to tam zelo prázdnotou, nikdo tam nic nedával. Protože jsem byla vděčná za vyslyšení svých proseb, začala jsem klást k tomuto místu svíčky a květiny a nyní je tam dávají i ostatní.

Vede nás to k zamyšlení, že když já začnu, začnou i ostatní. Jak Vesmír říká, jedna malá částečka může nakazit velký celek. Pokud jednáte čistě, máte okolo sebe stále větší čistotu. Pokud nejednáte čistě, zaséváte stále větší jedy okolo sebe a váš prostor, ve kterém se pohybujete je jedovatý a všichni jsou otrávení. Myslíte, že v tomto prostoru vám bude uskutečněno vaše přání? Musíte se nejdříve dostat do čistého prostoru bez pomluv, lhaní, nepřejícnosti a dalších emocí, které škodí jak vám, tak i okolí.

Zdenka A tak doma neříkejte druhým, co by měli dělat, ale sami přiložte ruku k dílu a pak to budou dělat i ostatní. Vesmír jen zkouší, jak se k dané zkoušce postavíte. Pokud budete spoléhat na druhé, že to za vás udělají, budete čekat věčnost, pokud se budete doprošovat druhých, aby to udělali, budete otrávení a bude vám unikat energie. Teprve, když se nebudete bát v životě toho, že jste na vše sami a že tu jste sami za sebe, přijímáte svoji odpovědnost za život a tam vám může být nápomocný Vesmír i ostatní.

A protože moje přání bylo čisté, bylo vyslyšeno a ještě mi byla přidána radost z tvoření mého (začala jsem dávat svíčky k sousoší), které časem bylo i tvořením druhých (začali i ostatní činit to samé).

Odtud jsem jela na další hřbitov, kam jsem položila květiny na hrob mého synovce a zapálila svíčku u hrobu kamarádky. Na hřbitově je malá kaplička a zrovna v ní sloužil mši farář. Chvíli jsem se zastavila a slyším: „..a budou svítit na nebi a ti, kteří dovedli druhé k pobožnosti budou svítit jako hvězdy.” Není náhoda, co zrovna v určité chvíli slyšíte a co vás zaujme. 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ............. najdete ZDE

**************** 

předchozí poselství          zpět          následující poselství