Energetický okruh učení

20140117_071320_2 Učení probíhá v kruhu. Když budu někoho pomlouvat, druhý zase bude pomlouvat mě. Když budu někomu lhát, druhý zase bude lhát mně. Když něco ukradnu, druhý zase něco ukradne mně. A tak se neustále pohybujeme v začarovaném kruhu, až nám dojde, že se v tomto kruhu nechceme pohybovat a přestaneme dělat to, co nám vadí. Třeba pomlouvat, lhát nebo krást nebo další negativní věci, které se nám nelíbí. Tím přestávají k nám docházet, protože jsme vyšli z kruhu. Loučíme se s lidmi, kteří nadále pobývají v tomto kruhu a my jdeme do jiného kruhu, kde se stýkáme s jinými lidmi, kteří nás učí něco jiného. Vždy se pohybujeme v takovém kruhu, jaký si zasloužíme.

A tak je zapotřebí se zamyslet nad tím, co se mi už nelíbí, co už mi vadí, co mě už obtěžuje, co už nechci a přestat to dělat. Všichni jsme strůjcem svého života a vše, co vysíláme, se k nám vrací. Aby se k nám přestaly vracet věci, které nechceme, sami s nimi musíme přestat. Když začínáme chápat vesmírné zákony, dostáváme se stále více pod boží ochranu.

Dám příklad:

Na mé dovolené v Dominikánské republice jsem zjistila, že mi někdo vzal ručník z lehátka, který jsem si tam ponechala. Když jsem to oznámila delegátovi, řekl mi: „Paní Blechová, ručník budete muset zaplatit nebo se ještě podívejte, třeba ho najdete.” Chápala jsem, že za jeho slovy byla výzva: „Tak ho vezměte zase někomu jinému.” Nechtěla jsem se pohybovat v kruhu, kde si stále jeden druhému budeme krást ručník, protože pořád jeden ručník bude chybět, a proto jsem si ručník zaplatila.

Za pár let jsme s přítelem jeli na dovolenou do Ománu. Opět jsme si ponechali na lehátku ručník, abychom měli rezervované lehátko až přijdeme po snídani. Přicházíme k lehátku a já vidím cizí lidi jak nám berou ručníky z lehátka. Došli jsme k nim a spustili na ně, že jsou to naše ručníky. Lidé se omluvili, že si mysleli, že tam ty ručníky jsou pro každého a odešli. Růže Uvědomila jsem si, že jsem byla ve správný čas na správném místě, že mě vedla Boží ochrana, která mě už tentokrát ochránila před ztrátou ručníku. Krásně mi bylo zjeveno, jak funguje karmický okruh učení. Nedělej druhému to, co nechceš, aby druhý dělal tobě. Nevysílej to, co nechceš, aby k tobě přicházelo. Nikomu nepřej nic špatného, protože to vlastně přeješ sobě.

**************** 

předchozí poselství          zpět          následující poselství