O nemoci

Chci být zdravý či nemocný? To je základní otázka, kterou bychom si měli položit. Dále bychom si měli položit otázku, když jsem nemocný, co dělám pro to, abych se uzdravil? Pokud odpovím, že navštěvuji toho a toho lékaře, nic pro své zdraví nedělám, a vkládám zdraví do rukou druhého. Stejně možná nakládám i se svým životem, že spoléhám na  vedení druhého a nemám život ve svých rukách.

Každý, komu dáme k dispozici své tělo, s ním bude zacházet dle svého uvážení. Není to jeho tělo a nemůže tedy cítit mé tělo. Ale mé tělo mi jasně dává najevo, co ode mne potřebuje. Chce moji pozornost, abych se zaměřila na partie, které žádají o pomoc tím, že bolí.

A zde se dostáváme k další otázce: Komu věřím? Sobě nebo druhým? Pokud věřím druhým, dám své tělo k dispozici jim, ať už po stránce sexuální nebo uzdravení. Ale jediné, co uzdravuje, je víra v sebe. Dokud věřím druhým, potácím se v uzavřeném kruhu.

Pokud vydám své tělo napospas v rámci lásky druhému, může mé tělo žádat více úcty tím, že mě začnou zlobit ženské orgány. Pokud vydám své tělo v rámci zachování vztahů druhým, budu jim věnovat větší pozornost, péči a čas než sobě, bude mé tělo stále více vyžadovat čas proto, abych se zamyslela nad svým životem a bude mi ho dopřávat formou nemoci.

Nemoc nás nutí k zastavení a přemýšlení, což si v normálním životě nedovolujeme. A tak ji nezavrhujme, ale poděkujme, že stojí při nás a učí nás myslet jinak, abychom mohli žít lépe než dosud.

Nemoc nás tlačí k tomu, abychom pro sebe začali něco dělat, abychom byli zdraví. V době nemoci dáváme sobě slib, že až se uzdravíme, budeme se k sobě chovat lépe a nebudeme seuž tolik zanedbávat. Když se však uzdravíme, vše opět běží ve starých kolejích. 

Abychom se mohli definitivně uzdravit, je zapotřebí sliby plnit. Nečekat až zase přijde nemoc, která mě bude nutit k tomu, abych pro sebe něco dělala, ale začít dělat pro sebe hned po uzdravení a pokračovat v tom. Pak mi další nemoc nehrozí, pochopila jsem.Pokud nepochopím a stále jednou chci pro sebe něco měnit a pak neměním, pohybuji se stále mezi zdravým a nemocným rozumem a tím i mezi zdravím a nemocí.

**************** 

předchozí poselství          zpět          následující poselství