Historie se opakuje - IV. díl

Na tomto odkazu najdete I. díl - ZDE,

na tomto odkazu najdete II. díl - ZDE,

a na tomto odkazu najdete III. díl - ZDE.

IV. díl poselství - Skrze utrpení se dostáváme ke svému srdci

Panna a rytíř Duše, které poznaly bolest, neublíží. Nebudou si všímat druhých, ale kdyby jim chtěl někdo ublížit, budou se bránit, protože už znají bolest. Ví, že jsou tu samy za sebe, a že se o ně nikdo nepostará. Duše nevědomé si nechají ublížit i ublíží, protože neznají bolest. Ještě se berou jako součást celku.

***** 

Ve Vesmíru existují tři okruhy duší. Jeden okruh duší se učí, druhý okruh duší se rodí a třetí okruh duší odchází. Vždy ve vývoji času dochází k tomu, že jeden okruh duší ukončil už svoji pouť po Zemi, nalezl své srdce a může se vrátit domů do Vesmíru. Tento okruh duší musí být nahrazen dalším okruhem duší, který ho zastoupí, a to jsou nyní diamantové děti, které se rozhodly přijít Zemi pomoci, ale skrze zapomnění zde zůstanou v učení dokud neprojdou celým okruhem učení všech znamení ve zvěrokruhu. Pak se opět bude opakovat etapa vývoje lidstva, a ony se budou moci vrátit a místo nich přijdou zase jiné duše. Jak vidíte, vše je neustále v pohybu a ve vývoji, nic se nedá zastavit. A proto i Islám, který se časem rozšíří jako náboženství, bude učit duši vyvíjet se od počátku. Připomnělo mi to situaci na letišti v Dubaji. Čekala jsem na odlet letadla. Do řeči se se mnou daly dvě Emiráťanky. Obě zahalené do dlouhých černých šatů. Ptaly se mě odkud jsem a já jim sdělila, že z Prahy. Pověděly mi: „Tam bychom se někdy rády podívaly.” Už jsou dál ve svém vývoji, a proto touží se dostat na jiné místo, aby se mohly vyvíjet. Každé místo vás totiž učí svojí mentalitou. Když budete žít v Saudské Arábii, budete muset respektovat pravidla dané společnosti a nebudete moci žít tak svobodně jako v Čechách. A tak každá duše, když se vyvíjí, se postupně dostává na jiná místa, kde už může žít jinak než dosud. Proto vždy bude docházet k migraci národů, je to důležité z hlediska vývoje duší.

Duše, která prožije hodně utrpení a soužení, si dokáže vážit všeho. Duše, která nezažila bolest a ponížení, nedokáže ocenit klid a mír v srdci, stále bude toužit po prožitcích, skrze které se stává jemnější a pokornější ke všemu, co k ní přichází. Už nechce bořit, už chce jen tvořit, už netouží po spojení s druhými, protože ví, že to obnáší vždy bolest srdce, ale touží po spojení se sebou, neboť tam je pravá láska, na kterou skrze druhé zapomněla.

*****

Skrze tebe, poznávám sebe. Když se ode mne oddálíš, nutí mě to přiblížit se k sobě, abych se mohla přiblížit k tobě. Mizí strach ze samoty a skrze samotu nacházím kontakt s tebou ve svém srdci. Tento kontakt je trvalý, zmizel strach ze ztráty. Rozum pociťuje stesk, srdce cítí klid.

Sluneční anděl I Bůh skrze nás může poznávat sebe a my se můžeme poznávat skrze Boha. Když necítíme Boha, nutí nás to cítit sebe a skrze naše cítění se spojíme s Bohem. Duše, která tvoří s Bohem se vzdaluje od vztahů a jen plyne, ztrácí kontrolu nad ostatními a věří ve vedení Vesmíru. Už nepotřebuje ocenění druhých, protože přijímá proces tvoření, a proto získává ocenění z Vesmíru. Pokud něco děláte za účelem uznání a ocenění, vždy vám to přinese zklamání, protože to neděláte pro sebe, ale proto abyste se zalíbili druhým. Teprve, když pochopíte, že to děláte pro sebe, abyste byli lepší, zdatnější, nebojácnější, abyste se dokázali o sebe kdykoliv postarat, dostáváte podporu z Vesmíru. Už umíte být sami sobě oporou, už ji nehledáte v druhých. Takže nejdříve se musíme skrze druhé od Boha oddálit, abychom se k němu zraněním od druhých, mohli přiblížit. Vesmírné jednoty si budeme vážit jen tehdy, když pochopíme, že jsme součástí všeho, a že učení každého je součástí mého učení, každé zranění druhého, je mým zraněním. V této jednotě už člověk netouží po uznání, protože ví, že každá neznalá duše, po něm touží. Netouží po lásce, protože ví, že každá duše ji hledá. Netouží zraňovat, protože ví, jak zranění bolí. Netouží po tom, aby se o něj někdo postaral, protože ví, že skrze tvořivost je o něj postaráno, a že každá duše se musí postarat o sebe, aby mohlo k tvoření dojít.

<<<<>>>>

předchozí poselství          zpět          následující poselství