Historie se opakuje - III. díl

Historie se opakuje jak na Zemi, tak ve Vesmíru. Jedna epocha končí, aby druhá mohla započít.

Na tomto odkazu naleznete I. díl poselství - ZDE

a na tomto odkazu naleznete II. díl poselství - ZDE

Červený Kostelec - přednáška III. díl poselství - O řádu

Sedím v recepci hotelu a najednou přijde mladík v podnapilém stavu. Tříská do dveří a recepční si ho nevšímá. Nechce se vystavit zbytečně konfliktu s ním. I já se do toho nemíchám, jen si říkám, jestli se dotkne mé osoby, budu agresivní. Nenechám si to líbit. Pracuji na počítači a přijde mi email s krásným pojednáním toho, jak se Evropa vzhledem k tomu, že se bude rodit více Muslimů, změní během padesáti let v zemi s Islámským náboženstvím. Už před rokem mi přišlo toto sdělení, už tehdy mě to nutilo k zamyšlení, ale nyní ještě více. Stále více všichni míříme k bezvládí, a díky tomu si nikdo nikoho nevšímá, co dělá - viz situace v recepci. Lidé jsou otrávení a neváží si svojí svobody a začínají být agresivní. Mnozí vzpomínají na socialismus, kdy každý musel chodit do práce, a tudíž vládl určitý řád. Stále více se zamýšlím nad tím, kam směřujeme, ještě mi chybí pár útržků, abych si mohla dát dohromady celou mozaiku. Ptám se tedy, zda je dobré, že se rodí nyní děti. Přichází mi odpověď, že je to v plánu Vesmíru. Přicházím si na to, že v bezvládí lidé žijí dle potřeby, křesťanství je učí se mít rádi, najít znovu své srdce a spojit se s Vesmírem a Islám je učí poslušnosti.

Země Děti, které se rodily do roku 1950, sem většinou přicházely kvůli rodičům, proto se od nich nechávaly ovládat a neměly svůj vlastní cíl, nevěděly si tu rady. Byly poslušné. Po roce 1950 se rodící duše se učily úctě k sobě a mít svůj život ve svých rukou. Děti, které se rodily po roce 2000 jako indigové, mají strach, zda zvládnou své poslání, aby se mohly vrátit do Vesmíru, už jim chybí jen polovina kruhu, polovinu už mají za sebou. Děti, které přicházejí po nich jako křišťálové, jsou již ve spojení s Vesmírem, už jim chybí jen jedna čtvrtina, aby se mohly vrátit domů, ale nesmí se ztratit v druhých, proto jsou tak nekompromisní v jednání s druhými a už jim nevychází tolik vstříc. Potřebují mít srdce, aby mohly být řízeny Vesmírem, aby se znovu neztratily v koloběhu osudu. Děti, které budou přicházet po roce 2015 tzv. diamantové, jsou nezatížené duše, andělé, kteří se rozhodly přijít Zemi na pomoc. V nebi se divili, co se zde děje a stále si pokládali otázku: „Proč ti lidé nevidí a neslyší, proč to vše dělají?“ Aby pochopili, přicházejí na Zem projít celý koloběh osudu. Jsou to duše nezatížené, které znají z Vesmíru jinou lásku než tu, která vládne na Zemi. Jakmile dojde k jejich spojení s jiným člověkem přes sexualitu, zapomenou odkud přišly, dostávají se do zapomnění a učí se zde s ostatními dušemi. Teprve v poslední fázi života opět můžou vidět na druhých vše, co se naučily a slyšet svoji duši, které je volá k návratu zpátky do Vesmíru. Duše se zlomí přes násilí a znásilnění, tam ztrácí svoji hodnotu a přes pokoření je ochotná sloužit a udělat cokoliv. Službou pak opět dostává pomalu svoji hodnotu zpět. Každá duše se vyvíjí stejně v kole osudu. Duše, která prožila hodně, se stává měkkou, neublíží, protože ví, jak ublížení bolí. Duše, která neprožila utrpení, klidně ublíží, nezná bolest. A proto, aby člověk neubližoval, musí projít i bolestí, ta léčí jeho cítění ke všemu okolo něho. Skrze bolest poznává zákonitosti Vesmíru a citlivý vztah k němu. Duše po roce 2000 nemají obsazenu mřížku v numerologii všemi čísly, protože jsou intuitivní a záleží jen na nich, zda si rychle vzpomenou na své srdce, či ho budou odevzdávat druhým. Skrze pochopení se bude dít vývoj těchto duší.

Pokračování příští týden.

<<<<>>>>

předchozí poselství          zpět          následující poselství