V. ukázka z knihy Jména

Zkuste si hrát s jmény s příjmeními, naučíte se vnímat vibrace, které nám přináší do života.

Jména - obálka

Pokud si žena nechá své příjmení a přijme i příjmení partnera, to znamená, že se například bude jmenovat Zlata Němcová, Nová, znamená to, že tato žena nechce opustit svůj rod a bojí se přijmout rod partnera. Bude se potýkat se dvěma polohami v životě, vždy přijdou situace, které jí budou nutit být věrná svému rodu a situace, které jí budou nutit přijmout nové stanovisko partnerovo rodu. Pokud žena ví, co chce, dokáže udržet vše pod kontrolou a neztratí se, ale pokud ještě neví, co chce, může se potýkat s nedůvěrou v okolí a s beznadějnou situací.

****

Když jméno prodlužujeme čárkou, tak vlastně prodlužujeme dobu, než něco danému člověku dojde, bude mít delší vedení. Např. RENATA  je jiné než Renáta.

Renata má nádech jistoty, Renáta má nádech nejistoty.

****

I háčky dávají jménu jiný význam. Např. já mám v rodném listu Zděnka, což se mi vůbec nelíbí, protože je to pro mě takové, jako chtít se druhým zalíbit, být na ně měkká. Používám spíše Zdenka nebo Zdeňka, ale nejraději bez příkras, to znamená bez háčku Zdenka. Je to pro mě čistější a jasnější. Háčky nemusí v mém životě symbolicky být.

****

Každé jméno je napojeno na okruh duší se stejným jménem. Vytváří energetický kruh, ve kterém se všichni se stejným jménem pohybují, proto mají stejné základní vibrace. Jako když jdete všichni do školy se stejným zaměřením.  Máte společnou budovu se společným učením, ale každý se v ní budete učit jinak, i tak se projevují odlišnosti  ve jménech stejného znění. Např. jedna Hana už bude chápat, že chce něco pochopit díky svému jménu a bude přičinlivá, a druhá Hana ještě vůbec nebude chápat, co se po ní chce a bude se chovat ve stupnici charakteru pod nulou. Takže stejné jméno může mít vibraci – 9 až + 9, záleží, v jaké úrovni se daný jedinec už nachází.

Například jméno Karel:

4. 11. Karel

Jméno muže, který si potrpí na lichotky a má rád lidi okolo sebe vnímavé a bezostyšné. Příliš si s morálkou nedělá starosti a bude se vždy chovat tak, jak mu velí jeho rozum. Má rád veselí a radost, kterých se mu ovšem mnohdy nedostává.

Cíl duše: Život je pro mne radostí a ne přítěží, umím být veselý, když to cítím a ne proto, aby mě druzí obdivovali.

V Egyptě jsem se v dávných dobách ztratila ve své odpovědnosti k sobě, protože jsem se zamilovala do svého otčíma, který se jmenoval Karel v tomto životě. Tenkrát přišel prosit faraóna o almužnu pro Beduíny. Zamilovala jsem se do něho a přestala být odpovědná svému úřadu područího faraóna a pomáhala Beduínům, až mě faraón vyhnal mezi ně. V tomto životě se můj otčím choval dle svého jména, ale už se uměl o sebe postarat, uměl na sebe vydělat peníze, ale když je měl, bylo mu stále líto chudáků a peníze jim dával. Jeho původ Beduína se v něm stále odrážel. Všechny minulé životy jsem všechno dělala s myšlenkou na něho, a proto jsem také stále pomáhala. Myslela jsem si, že se to má, když to dělal on. Ale stále jsem se potýkala se zraněním od ostatních, když byli nezodpovědní ke mně. Ve skutečnosti mi ukazovali mojí nezodpovědnost k sobě. Můj otčím mi přišel v tomto životě vrátit svůj původ. Vymanil mě ze společnosti, ve které bych zůstala mnoho životů, a pomohl mi postavit se znovu na vlastní nohy. Více o tom píši v knize JÁ + TY Ztráta a jak se znovu spojit. Takže tehdy jsem pomáhala já jemu v Egyptě a nyní on mi pomohl se do Egypta pomyslně vrátit (ne náhodou stavím v Plzni Egyptské lázně). Už 19 let provozuji hospodu, do které chodí lidé, kteří žijí stejně jako Beduíni. Když mají, hýří, a když nemají, půjčují si, prostě žijí veselím.

Hospodou mi prošlo mnoho zaměstnanců. A dva z nich se jmenovali také Karel. Když je srovnám, jeden mi sice také pomohl v době, kdy jsem potřebovala rychle někoho, kdo se ujme výčepu, ale tento člověk pil, usnul tam a ostatní si sami točili pivo. Další Karel už tolik nepil, neusnul, ale měl také rád veselí, ale choval se zodpovědněji než ten předchozí. Vždy mi Karlové přišli pomoci v době, kdy jsem byla v nouzi, ať už to byl otčím nebo zaměstnanci. Ale nejvíce zodpovědný už byl z nich můj otčím. Kdybych neznala rozdíl ve stupnici vibrací, řekla bych si, vždyť byl každý jiný, ale nebyl. Základ měli stejný, ale každý už byl jinak znalý ve stupnici zodpovědnosti k sobě. Takže mně nikdy neubližovali, ale stále jsem s nimi žila prostředí Beduínů. Teď si uvědomuji, že i má dcera měla prvního partnera Karla, se kterým jsem si rozuměla, a byl mi nápomocný. S dalším jejím partnerem již nemám vazby. 

Zkuste si uvědomit, které jméno vám přichází nejčastěji z okolí do života, a zkuste rozebírat jednotlivé osoby, co vám se stejným jménem přináší do života.

předchozí poselství         zpět          následující poselství