Ukázka z knihy Jména a zamyšlení o úloze našich příjmení

Jména Do budoucnosti bude ubývat sňatků, a tím i předávání karmy rodu. Jak jsem se zmínila, rodiče jste si vybrali sami pro své učení a rodiče vám dali jméno, které vám měli dát, takže váš původ a nasměrování je jasné. Zrovna tak to má váš partner. Když si však vezmete partnera za manžela a přijmete jeho příjmení, přijímáte zároveň jeho učení, jeho karmu rodu. Proto se ženy po sňatku změní, snaží se vtěsnat do role matky partnera nebo je tam partner směruje. Je zvyklý na nějaké chování své matky a považuje za přirozené, že by se tak měla chovat jeho manželka. Pokud si ponecháme své příjmení, můžeme vedle sebe kráčet životem a nemusíme se stát jedním. Pokud se chceme stát jedním, vždy zvítězí ten silnější a ten slabší se podvolí.

Někdy nám partner svým příjmením může i pomoci zbavit se zátěže rodu a jít do energií rodu partnera, kde jsou třeba již vyšší vibrace. Například se budete jmenovat Renata Kličková – když to vyslovíte, už cítíte, že ten člověk je v nitru slabý a rád v životě kličkuje. Převezme jméno partnera a bude se jmenovat Renata Přímá. Zde dostává sílu. Zkuste si to vyslovit, abyste zaznamenali rozdíl. Ale neznamená to, že přímost přijde zadarmo, naopak tato žena bude vystavena situacím, které ji budou v novém rodě učit přímosti. Já se jmenuji Zdenka Blechová a cítím se v tom jméně s příjmením dobře, kdybych převzala po partnerovi příjmení, jmenovala bych se Zdenka Malovcová a úplně cítím, že by mi z toho bylo zle. Už se nechci stát někým jiným, chci být tou, kterou jsem. Například se budete jmenovat Věra Buštová a přijmete příjmení a budete se jmenovat Věra Pokorná, cítíte ten rozdíl při vyslovení? První vibrace je, já jsem někdo, druhá vibrace už vím, že jen jsem. Zkuste si hrát s jmény s příjmeními, naučíte se vnímat vibrace, které nám přináší do života.

***

Zkuste si vyslovit své jméno, jak vám zní tvrdě nebo měkce? Jak vám zní vaše jméno dohromady s příjmením? Ladí vám?

Beduini2 Já jsem se do šesté třídy jmenovala Zdenka Kačová, od šesté třídy jsem přijala příjmení mého otčíma a začala se jmenovat Zdenka Blechová. Cítím, že mé nové příjmení má pro mě větší váhu než mé původní. V původním cítím laxnost, ale v Blechová cítím přitvrzení.  Moje dávná láska, kterou jsem k otčímovi pocítila v Egyptě a díky němuž se  ztratila, mi přišla pomoci v tomto životě zpět navrátit postavení. Otčím mi mnohokrát v tomto životě řekl: „Víš, že jsem tě zachránil? Kdybych nepřišel, bůh ví, kde bys skončila.“ Tehdy jsem jeho řečem moc nerozuměla, ale nyní chápu. V Egyptě jsem měla dobré postavení a z lásky k němu jsem o něj přišla, když můj otčím přišel jako zástupce Beduínů prosit faraóna o almužnu. Faraón nechtěl Beduínům nic dát, ale já jim pomáhala. Za to mě faraón vyhnal z paláce a já skončila mezi Beduíny a dá se říci, že jsem s nimi byla dodnes. Stále jsem se pohybovala mezi lidmi, kteří život moc neřešili, pomáhali si navzájem, ale zároveň byli nezodpovědní. Neuznávali zákony, jen se chtěli veselit a mít mnoho přátel. Kdyby mi otčím nepředal svým příjmením vibrace svého rodu, asi bych se nevymanila z této společnosti. Ale jeho příjmení mi pomáhalo růst.

Sauna09 Proto jsem v tomto životě měla hospodu 18 let a stále říkala: „Oni tam chodí stále stejní hosté, je to taková rodina.“ Ale vibrace těchto lidí nelze změnit, oni se budou měnit ještě mnoho životů, a proto jsem se stále potýkala i s problémy se zaměstnanci. S lidmi v těchto energiích se těžko domluvíte, je jim ještě lhostejná zodpovědnost, oni ji neřeší. Stavím egyptské lázně a opouštím hospodu. Vracím se zpět na svůj trůn v Egyptě, který jsem tehdy ztratila. Otčímem to začalo a jeho protislužbou to skončilo. Vidíte, jak vše se musí do zdroje navrátit, jak vše má svůj původ, svoji energii a jak nás pomoc k druhým vrhá do neustálého koloběhu učení, abychom si dokázali pomoci sobě. Ale ten návrat k sobě je úžasný, díky němu člověk opět může milovat vše. Mraky se rozplynuly, iluze pominuly a zůstává jen čisté napojení na zdroj.

##### ########## #####

 předcházející poselství          zpět         následující poselství