Už jste byli volit?

Cesky-lev Já jsem se před chvílí vrátila z voleb. Byla jsem poprvé v životě volit a volila jsem pana Zemana, protože ten jediný se umí o sebe postarat a dle toho se chová, což se mnohým, kteří to neumí, nelíbí. Před léty mi v den jeho zvolení prezidentem přišla channelingem tato informace a myslím, že přesně vystihla jeho osobu.

Dala jsem si práci a vyhledala channeling, který jsem obdržela před pěti lety a zde vám ho předkládám:

Ano
Volba prezidenta nemá vliv na růst člověka. Člověk musí pochopit, že za něj nezodpovídá nikdo, jen on sám za sebe. Lidé budou upadat do beznaděje, cožpak se o mě nikdo nepostará?

Ale právě v tomto okamžiku již člověk začíná přemýšlet o tom: Musím se o sebe postarat a tady začíná duchovní růst. Člověk přestává být závislý na druhých, začíná tvořit, a tím se radovat ze života. To, co se jeví nereálné, začíná být reálné. Člověk začíná stavět a bořit iluze.

Pan Zeman je člověk dobrý duchem, ale nedobrý tím, že se nespostará o druhé, ale o sebe. On je znalý a tudíž bude tvořit pro sebe. Tím ukazuje cestu druhým k tomu, aby spoléhali na sebe.


Když už se umí člověk o sebe postarat, nestará se o to, co druzí řeknou tomu, jak se zachová. Může být přirozený, protože si věří a nepotřebuje se zalíbit druhým. Nebojí se dát znát svůj názor, řídí se srdcem.

****************  

předchozí poselství          zpět          následující poselství