2. týden 2010

Andel65-velky Jak jsme prožívali rok 2009 a jak budeme prožívat následující roky

V roce 2009 jsme cítili velkou zátěž, bylo nám špatně z toho, že musíme měnit své myšlení. Šlo to pomalu a obtížně a my jsme se mnohdy propadali na dno svých možností. Protože od roku 2010 jdeme všichni k sobě, ke svým pocitům, přibylo čištění mezi lidmi různými virózami a nemocemi. Díky nemoci se lidé začali zamýšlet nad svým zdravím a tím obracet pozornost k sobě. Začali si ujasňovat, co je pro ně důležitější, jestli pomáhat druhým na úkor sebe, anebo se snažit pečovat o sebe. I z řad léčitelů slyším: "Už nemůžu tolik dělat pro lidi, musím také něco dělat pro sebe." Proto virózy a různé nemoci postihly i je. Viry v sobě nesou informaci DNA a když se spojí s naší DNA, automaticky mění naši DNA. Díky nemoci jsme tedy jiní.   V roce 2009 totiž šli k sobě jen někteří, ale od roku 2010 jdou již všichni. V roce 2009 jsme tedy mohli cítit na sobě tlak, který nás nutil se změnit. V roce 2010 si budeme uvědomovat, že potřebujeme mít prostor, už se nebudeme chtít cítit stísněně druhými. Budeme si budovat hranice a bude nám v nich dobře. Už si nebudeme chtít ubírat skrze druhé. To nejhorší, rok 2009 máme za sebou, a teď už se všichni stavíme na vlastní nohy, jsme vytahováni silou Vesmíru vzhůru, abychom se mohli narovnat a vidět správně všechny životní situace, abychom prozřeli. V roce 2010 si všichni budou uvědomovat srdce, může to být někdy bolestné, ale je to zdravější, než když jsme své srdce nevnímali. Rok 2011 již bude o intuici, už budeme umět naciťovat, vnímat a budeme vědět, co je pro nás dobré a co ne. V tomto roce 2010 se to ještě učíme. Proto se nebojte životních lekcí, teď už nemáte kam spadnout. Andělé nad vámi bdí a hlídají každý váš krok. Čím více se budete starat o své potřeby, životosprávu, tím budete zdravější. I ta květina potřebuje živiny, vodu, světlo, aby mohla krásně kvést nejen pro sebe, ale především pro ostatní. Takže nezanedbávejte své potřeby, abyste mohli vonět ostatním.

S přáním správného vykročení do nového roku                Zdenka Blechová

zpět