Imigranti

Již v poselství na rok 2008 jsem přijala z Vesmíru zakódovanou informaci o tom, že bude docházet k migraci národů. Poselství naleznete na tomto odkazu ZDE

* * * *

Doporučuji si přečíst poselství na jednotlivé roky. Když jsem si dnes vykládala karty na migraci národů, vyšlo mi toto sdělení: Lidé, kteří emigrují, si myslí, že se budou mít u nás lépe než ve stávajícím, což je omyl, protože bez práce nejsou koláče, a tito lidé se ještě neumí postavit čelem k práci. Budou se to učit, což pro ně bude náročné. Pohybují se stále v bludném kruhu osudu a učí se pochopit, že vše je o zodpovědnosti a píli, a ne o lenivosti a o tom, aby se druhý o mě postaral. Lidé, kteří se budou snažit tyto emigranty chápat a pomáhat jim, se dostávají do slepé uličky, aby časem (třeba za několik životů) pochopili, že kompas, který jim určuje správný směr, není pomoc druhým, ale jejich srdce, které jim dává jasné zprávy o tom, jak se zachovat. 

Čas Opakuje se doba z dávné minulosti v Egyptě. I tehdy přišli emigranti - Beduíni žádat faraóna o almužnu. Moudrý faraón odmítl pomoc Beduínům, protože věděl, že by do země přišli další a další žádat o pomoc, a že by to položilo egyptský stát. Nemoudří, např. jako já, která zastávala dobré postavení - područího faraóna - chtěla pomoci Beduínům. A tak za zády faraóna jsem jim pomáhala. Vlastně jsem rozkrádala faraónovo jmění, které mi nepatřilo, ale moje zaslepenost pomoci druhým, mě vedla mimo zákon. A tak se stalo, že faraón přišel na moje nečestné jednání a vyhnal mě mezi Beduíny. Najednou z bohaté osoby se stala chudá osoba, která se stále potýkala se zklamáním. Vždyť jsem chtěla pomoci a najednou jsem mezi lidmi, kteří mnou opovrhují a neváží si mě. Nemůžu ani velet, ani nadávat, musím jen poslouchat, abych obstála v komunitě Beduínů. Mnoho životů mě trvalo, než jsem opět dosáhla svého původního postavení. A takto se učí každá duše, která chce zachránit druhé, aby časem pochopila, že se má vždy snažit zachránit sebe, a tím zachraňuje i druhé. Více popisuji ve své knize „Já + Ty - Ztráta, jak se znovu spojit”.

 * * * *

Každý zde má své učení, a když lehce přijdu k moci, penězům, majetku, nevážím si toho, protože nevím, kolik úsilí to stálo vybudovat. A tak i emigranti se mají snažit pochopit práci jako jedinou hybnou sílu Vesmíru. Dějiny se opakují, a proto každá duše se nyní dostává tam, kde má být. Emigranti, kteří přicházejí do Evropy, se budou učit pracovat a vzdělávat se. Ti, kteří zůstali v původní zemi, ještě nejsou připraveni pro růst, ale v čase i oni půjdou cestou svého vývoje. Za mnoho let přijde další vlna a bude se opakovat stejná historie. Proto i jednotlivá sdělení Vesmíru nabádají, abychom cítili srdcem. Srdce nedovolí zachraňovat tam, kde by samo utrpělo porážku. Je řízeno Vesmírem a dává věci do rovnováhy. Rozum zachraňuje, protože si chce ještě získat uznání, lásku, pochopení, cit, ocenění, a přes tyto touhy padá do propasti, ze které se pak musí mnoho životů dostávat ven.

* * * *

Země a anděl Situace bude napjatá, ale ti, kteří už pochopili, že se mají starat o sebe, budou v klidných vodách. Ti, kteří se stále starají o druhé, budou v nepokoji, budou se bát nejen o sebe, ale i o své blízké. Přes tyto strachy se budou dostávat do situací nemilých, a díky nim budou hledat víru, budou otevírat svá srdce. Takže do 5 let se lidem skrze bolesti budou otevírat srdce, aby pak do 10 let mohli být vedeni Vesmírem do bezpečí. Kdyby šli stále svojí cestou, došli by do záhuby. Záměr Vesmíru je nyní dojít do rovnováhy, do spravedlnosti - cukr a bič. Když budeš tvořivý, zodpovědný, bude ti požehnáno, když budeš lenivý a nezodpovědný, připravuješ si pro sebe bič. Všichni se postupně stáváme „Zaměstnancem Vesmíru”- moje kniha.

* * * * * * *
 * * * * * *

předchozí poselství          zpět          následující poselství