Poselství na 24. týden roku 2012

Všichni procházíme nyní procesem odhmotňování, což znamená, že si uzdravujeme své tělo a tvoříme ho jinak. Naše tělo se stává stále více vibračně jemnější díky tomu, že dořešíme věci minulé. Pokud máme uklizeno, můžeme vstoupit do světelné brány, kde se již žije jinak. Ale dokud nebudeme mít hotovo, nepustí nás to tam.

Odhmotňování znamená zbavit se všech zatěžkávajících břemen, všeho co nás tíží. A proto různé bolesti na vašem těle nyní souvisí s vašimi bolestmi v běžném životě. Útočí na vás znovu situace z minulosti, které jste nedořešili, a je nutné je dořešit, aby se mohlo uzdravit vaše myšlení. Přestavbou vašeho myšlení, dochází i k přestavbě vašeho těla. Když náhodou přijdete o některou součást vašeho těla, např. nohu, je dokázáno, že energeticky člověk nohu stále cítí. Jeho nervy směřují až k prstům u nohy, kde ho svědí a člověk se potřebuje na nich poškrabat, i když už tam prsty nejsou. Zrovna tak ve vašich životech, když jste v některém životě přišli vinou vašeho chybného myšlení o některý orgán, stále ve vašem těle energeticky chybí, i když ho nyní fyzicky máte. Teprve změnou myšlení se uzdravuje i váš orgán tělesně a vrací se energeticky na své místo. Stále více si budeme uvědomovat, že nám léky nepomáhají a budeme se stavět čelem k situacím, které nás léčí. Lék jen prodlužuje čas k akci. A dokud nedostanete odvahu jít směle do řešení, stále energeticky – myšlenkově nebudete v pořádku, a tudíž se nebudete cítit spokojeni sami se sebou. Nežijete totiž svobodu, ale neustálé omezování strachem.

Co nám říkají naše jednotlivé orgány, se můžete dozvědět v mých Kartách zdraví, kde jsem vytvořila 50 karet automatickou kresbou, a k nim mi přišlo channelingem sdělení na každý orgán. Ukázku naleznete http://cajovnakavarnarelax.webnode.cz/products/produkt-1/ 

Každý orgán nás totiž miluje, a my když hledáme lásku jinde než v našem těle, naše buňky se trápí neláskou a odumírají. Nemají tu proč být, když si nevšímáme jednotlivých částí našeho těla a všímáme si částí těla druhých. Měli bychom být vděčni za naše zdraví, vždyť díky zdraví můžeme tvořit. Ale když jsme nemocní na duchu, jsme nemocní i na těle. Když uzdravíme mysl, bude zdravé naše tělo, a my si můžeme s radostí dopřát vše, co nám život nabízí.

Stále platí do konce června akční nabídka na CD Tělo a duše a na CD Odpuštění za 190,- Kč (cena tržní 390,-) a objednat a poslechnout si ho můžete http://cajovnakavarnarelax.webnode.cz/produkty-1/

* * *

Současná doba je o uzdravování. Jak vzniká nemoc a jak se vyléčit, o tom vypráví má kniha “Nemoci pocházejí z emocí aneb jak se vyléčit.” Také stále za akční cenu 250,- Kč http://cajovnakavarnarelax.webnode.cz/products/nemoci-pochazeji-z-emoci-aneb-vse-se-da-vylecit/

zpět