23. týden 2011

Andel23 Důležité sdělení pro současnou dobu:

Nyní sílí oddělování zrna od plev a to znamená: „Někdo už je čistý, někdo se čistí a někdo je nečistý.“ Pokud čistý člověk k sobě připustí nečistého člověka, opět se od něho znečistí a nečistý se bude cítit lépe. V životě to může vypadat tak, že se vám daří a najednou se začnete zase stýkat s někým, s kým víte, že už dávno nemáte být, a najednou se vám vše hroutí. Tento člověk narušil vaši auru a vy se k čisté auře budete muset zase propracovat. V čisté auře se vám bude dařit a budou se vám plnit všechna přání, v nečisté auře se vám bude vše rozpadat. Jdeme ke světlu, a proto bychom si měli všímat svých pocitů, abychom byli schopni rozlišovat. Po roce 2012 už budeme žít ve Světle a tudíž v čistotě. Nyní bude čistění sílit a do půl roku si asi moc neoddychnete, ale za půl roku dochází ke zlomu a všichni už budou více rozlišovat a budou toužit po čistotě myšlenek. Lidé si přestanou zahrávat jeden s druhým a budou se snažit k druhým chovat čestně. Budou si stále více uvědomovat, co je čistota a nečistota. A tak se nebojte jít do upřímnosti a pod povrch věcí, jedině tak se můžete vyčistit a uzdravit.

zpět

zpět