Přijdou zkoušky, které každého prověří

ano
Pro všechny z vás, kteří se chcete podílet na novém světě, kde vládne láska, ale jiná než ta, která byla dosud, je nyní dáno ve známost, že se blíží více nepoznaných chvil ve strachu z toho, co bude a co by mělo být. Je dobré být v klidu a nebát se ničeho, je o každého z vás postaráno. Když se zbytečně budete vydávat strachu a stresu, způsobíte si více nepříjemností, než když se v klidu na vše podíváte ještě jednou a uvědomíte si, čeho se bojíte a zkusíte se s tím poprat. Není třeba se bát, ale je třeba se učit nebát.


Toto poselství mi připomnělo poselství k mé osobě před 18 lety. Tehdy mi přišlo poselství podobného znění: "Chceš se s námi podílet na novém světě? Pokud ano, prohlas.......... a tím to bude zpečetěno. Ale uvědom si, že budeš mít méně času na zábavu a více povinností. Dobře vše rozvaž a rozhodni se." 

Zdenka v Rožnově pod Radhoštěm Já se tehdy rozhodla pro spolupráci s Vesmírem a od té doby jsem se skutečně nezastavila. Můj život letí a čas pro mě najednou neexistuje. Už nic neplánuji, nehoním čas, ale plynu s časem. Jsem v neustálém koloběhu všeho, ale uvědomuji si rozdíl mezi tím, co jsem žila dříve a co můžu žít nyní. Dříve jsem si nevážila sebe, bála se být sama a hledala jsem stále naplnění v něčem a v někom. Díky tomu jsem se stále ztrácela, protože jsem neměla žádný vztah k sobě a neustále prostřednictvím sdílení hledala vztah s druhými. Vše jsem dělala se záměrem celku, aby vše bylo pro druhé a nemyslela jsem na sebe. Tím jsem si chtěla získávat lásku a ocenění. 

Dnes vše dělám pro sebe, tím získávám lásku k sobě a má láska k sobě může mít vliv na spokojenost celku. Když je jeden spokojený se sebou, jeho spokojenost se spokojeností všech. Když je jeden nespokojený se sebou, bude neustále vnášet nespokojenost do celku. Musíme si uvědomit, že všichni jsme součástí celku, a že každý z nás může svým chováním ovlivnit celý celek. Proto je tak důležitá práce každého z nás na sobě. Prací na sobě rosteme a díky tomu může růst vše okolo nás. Roste naše spokojenost, láska, vnitřní bohatství, úcta, respekt a vše, co je v nás, se odráží v celku. 

Posluchači na přednášce v Rožnově Poslední dobou zaznamenávám na svých přednáškách velké ticho. Obdivuji návštěvníky, že ani nedutají. Před léty chvíli v klidu neposeděli a nyní ta obrovská změna. Ale jejich změna je i mojí změnou. Pokud i já sama se sebou jsem více v klidu, můžu tento klid zaznamenat i ve svém okolí. A takto si všichni tvoříme vše. Vše, co je v nás, je okolo nás. A tak se zamyslete, co se vám okolo vás nelíbí a zkuste pracovat se svými nedostatky, tím to zmizí z vašeho okolí. Ale nechtějte změnu po vašem okolí, tato cesta je slepá.

Už nepůjde měnit druhé, ale my sami změnou sebe můžeme hýbat okolím. Jedna paní mi volá a povídá, že se chce rozvést, protože její manžel si neplní povinnost manžela. Jiná zase povídá, že se nechová hezky a slušně. Ale toto vše jsou jen vaše představy o druhých, jak by se měli chovat, a když se nechovají dle vašich představ, tak je zavrhujete. Ale zkuste se zamyslet nad sebou. Třeba se nechováte zrovna vy hezky, třeba na ně tlačíte, třeba je omezujete, nebo je chcete vlastnit, a to už nepůjde. Samozřejmě, že ve vaší mysli vznikne panika a strach ovládne váš život. Ale pokud se na vše podíváte jinak a začnete s tím pracovat, dopracujete se ke skutečné lásce, která už není sobecká, ale chápající.

Přeji vám na vaší další cestě mnoho pochopení a lásky k sobě, abyste dokázali milovat a chápat druhé a od nich mohli dostávat pochopení a skutečnou lásku.

předcházející poselství          zpět          následující poselství