Poselství na 20. týden roku 2013

Andel2 Jedna paní se mě zeptala: „Mám ještě karmu? Bylo mi sděleno, že už žádnou nemám.“ Kdybychom neměli karmu, už bychom tu nebyli. Karma je vlastně učení a dokud se tu učíme, máme něco pochopit a naše duše chce pochopit. Pokud jsem líná pochopit, karmu si prodlužuji, pokud se přičiním porozumět, karmu si zkracuji, a když pochopím, už ji nemám.

* * * *

Ano

Všichni cítíme v současné době tlak z okolí na to, abychom byli lepší. To, že na vás tlačí určité události, vás žene vpřed a vy si uvědomujete, že nic se nedá obejít, že nic se nedá hodit za hlavu, a tím se stáváte vůči společnosti zodpovědnější, a tím i váš život nabírá nový směr, protože se můžete mít lépe. Čím více je člověk odpovědný k druhým, tím více může být okolí odpovědno k němu, a tím lepší může být váš život. Nebojte se, že to nezvládnete, je to vždy jen o vůli a chtění. Když budete chtít, dokážete vše, ale když se budete poddávat iluzím, bude se vám zdá, že se nic zvláštního ve vašem životě neděje a vy stále na něco čekáte. Nečekejte, nic nepřijde, ale vy můžete jít vstříc novým začátkům.

Přeji vám na vaší nové cestě hodně lásky a pochopení, neboť Vesmír říká: „Když se chcete učit a přijímáte situace, ze kterých se máte naučit, žijete v pokoře, když odmítáte učení, žijete v pýše.“

zpět