Velikonoční vzkaz - Cesta duše aneb odkud kam jdeme

Zdenka-pocatky_2 Dobrý den, milí přátelé,

chci vás pozdravit v tomto velikonočním čase. Vždy před velikonocemi ve mně něco umírá, aby po velikonocích mohlo přijít něco nového. To je vždy provázeno i bolestí v duši, která si rekapituluje svoji minulost. Již dva roky se chystám vydat novou knihu "Cesta duše aneb odkud kam jdeme." A najednou ten přetlak ve mně byl tak velký, že již třetí den jen píši a píši. Knihu chci dokončit do neděle. Je to rekapitulace jedné epochy lidstva, aby druhá epocha lidstva, která se nastoupí svoji cestu, už neopakovala stejné chyby a mohla včas zabránit tomu, co tu už bylo.

Posílám vám úryvek, který jsem před chvílí napsala:

Imunitní systém závisí na harmonii fungování mozku a trávicího ústrojů. Pokud mozek špatně myslí, špatně tráví emoce, které vznikají z nepochopení. Pokud člověk zdravě myslí, dobře tráví, protože ho nic neotravuje z okolí. A to je celé fungování naší imunity. V našem těle funguje 1800 různých mikroorganismů. Tyto mikroorganismy produkují látky, které vytvářejí 450 000 různých kombinací, které dokáží nabudit váš imunitní systém. Ale vlivem chemie klesl počet mikroorganismů na hodnotu 1200. Tím je člověk méně odolný. A zase zde hovoříme o mikroorganismech, které tvoří naši hmotu - tělo, jak bylo výše zmíněno v poselství channelingem. Mikroorganismy jsou obsaženy ve všem a pomáhají všemu fungovat. Když je zničíme, nic fungovat nebude. Vše by mělo fungovat v harmonii - říše vodní, říše rostlin, říše živočišná.

Dnes dávám do oběhu informace, které jsou součástí mého meditačního CD Zasvěcení do vesmírných pravd. Toto CD je na trhu již pár let a teprve teď se dostávám více do jádra této pravdy. Vesmír mi informace dává postupně tak, jak ke mně proudí energetická pásma.

Pokud nefungují tyto říše, nemůže příroda sloužit člověku. A člověk místo toho, aby chránil to, co mu dává obživu, tak to ničí. Otrávíme si vodu, půdu, vzduch, vykácíme lesy, které čistí, ale už také nemají sílu čistit naše odpady, a z čeho budeme žít? Půda, aby obrodila 1 cm země, trvá to 8 až 10 tisíc let.

Když jsem byla před mnoha věky přítomna konci jedné epochy lidstva, kdy jsem ještě nebyla v třetím okruhu duší, ale nacházela jsem se v druhém okruhu duší, snažila jsem se chránit lidi, omlouvat jejich chování a necítila jsem planetu a přírodu. Nechápala jsem, že příroda nám dává to, co potřebujeme pro zachování hmoty, ale chtěla jsem se také s druhými vídat, veselit, vytvářet míru plné vazby. Ale vše byla moje naivita, která pocházela z mé neznalosti.

A tak druhý okruh duší také neřeší to, že nám hrozí zánik civilizace naší vinou, a snaží se ještě urvat co se dá. Vše je jen byznys. Třetí okruh duší si pamatuje na katastrofu, kterou duše prošly, a nechtějí už opakovat, a proto celý ten čas nového vývoje pracovaly na sobě, aby už neopakovaly stejnou chybu. A jak Vesmír říká: “Jedině myšlením se dá zachránit planeta.”

A proto dnes nelituji lidi, ale cítím s přírodou, zvířaty a malými dětmi. Tam je to čisté, ničím nezatížené. I ten strom musí jen stát a sloužit nám a je odkázán na nás, co s ním uděláme. Stejně tak zvířata, jak se k nim chováme a malé děti, které potřebují naši pomoc, jsou odkázány na naše chování. Ať už se k nim chováme láskyplně nebo špatně, musí nás snášet s našemi emocemi, protože jim nic jiného nezbývá.

Třeba ve vás také něco umře a zrodí se nové pochopení.

**************************************************************************************************************

"Jak se vyhnout strachu"

Dobrý den, omlouvám se, že video posílám až dnes.

Dělám nyní vše tak, jak to přichází a už nehoním termíny, ale vše dělám v čase. A to je to, co se máme všichni naučit. Dělání v čase. Je to o tom, že se nestresuji lidmi a okolnostmi, ale že poslouchám své srdce a s ním pracuji. V čase jsme přišli a v čase zase odejdeme. Není třeba nadávat na čas, ale užívat si ho, protože čas tu nebude stále, čas se mění a vše dostává jinou podobu. Čas k nám přichází pro ukrácení našich tužeb a nastavení si pořádku v srdci. Proč toužím po někom nebo po něčem, když to zítra už může být vše jinak? Je třeba následovat čas a nevracet se do věcí minulých a chtít, aby se vrátily. Nic se nevrátí, vše vzal čas a čas jako moudrý rádce nám radí naše srdce, jak nacházet čas ve svém zadumání v sobě, a tím i nalézání kontaktu se sebou. Čas tu byl vždy a vždy s ním každý nakládal dle své libosti a vůle. Nedá se říci, že vždy bylo s časem špatně nakládáno, ne všichni se řídili časem druhých. Někdo už uměl se řídit svým časem, ale nyní nastává čas, kdy se každý má naučit řídit svým časem a nehledat čas druhých. Čas druhých je jejich a čas můj je můj a pokud se sejdeme v čase, může nám být hezky.

Odkaz ZDE

****************

 

předchozí poselství          zpět          následující poselství