Pokračování poselství - Jsme na rozcestí

2. část poselství z 1. 3. 2019

Zdenka-kocka

Také občas na mě vytáhla staré kódy, když jsem po ní chtěla utřít prach na poličkách v čajovně: „To se nedá stihnout.“ Vyvedla jsem ji z omylu: „To už nechci slyšet, jedete staré kódy, tohle mám hotové za 5 minut.“ Záhy si uvědomila hloupost, kterou řekla. Mnohdy jednáme v rámci naučených frází a ani si neuvědomujeme, co říkáme. Se zedníkem, který u mne pracuje, jsme se dohodli na hodinové mzdě. Ale i tak musím hlídat objem vykonané práce, abych mu neplatila více, než by činila mzda v úkolu. Když vidím, že se vybavuje nebo telefonuje, nestydím se mu říci, že ho platím za hodiny a že pokud se chce vybavovat, nemám nic proti tomu, ale pak musíme uvést o to méně do docházky. Časem mi řekl: „Víte, občas mě štvete, třeba tím, že se bavím, ale pak si to musím přestavit z druhé strany, uvědomím si, že máte pravdu a možná já bych byl na vašem místě ještě horší.“ A to jsou ty krásné okamžiky, kdy se sjednotíte, kdy si začnete rozumět, protože vám dojde, že vám nikdo nechce ublížit, nikdo vás nechce buzerovat, že ten druhý si jen chrání svůj prostor a nenechá vás ho zneužívat. Tam dochází k čistotě duší, protože čím více si dovolíte otevřeně projevit svůj názor a není za ním schovaná žádná faleš a nečistota, tím více ta druhá duše, která vás vlastně toto učí, má radost, že jste to pochopili a může vám spolu být dobře. To znamená, že čistotou se sblížíte. Nečistotou, když budete říkat věci jinak, nebo se bát je říkat, nebo je omílat bez podstaty, se oddálíte. Stačí se vyjadřovat stručně a jasně, nebo jen oznámit. Tam jsem si vědoma toho, co chci a nebojím se nést následky za své činy. Netřeba vysvětlovat, obhajovat se, kritizovat a poukazovat na druhého a jeho chyby. Tam všude vytváříte nečistoty a falše. 

Pokud se vám v současné době moc nedaří v životě, nemáte dost peněz, potýkáte se s falší okolí, patříte do druhé skupiny. Je zapotřebí se nebát samoty a začít si tvořit svůj život bez druhých. Učit se samostatnosti a odpovědnosti. Netrápit se tím, když mě někdo odmítne, že mě nemá rád, že když pro někoho něco udělám, že mě nepochválí a neocení, a že když mi někdo něco řekne, že se mě to dotýká. Právem se vás to dotýká, protože se ten druhý dotýká vašeho srdce, učí vás ho uzdravovat. První skupina už nepotřebuje, aby ji někdo pochválil, ocenil, protože to už umí sama k sobě, a proto se nebojí dotýkat srdcí druhých. Ví, že svůj život zvládne sama, o nikoho se už neopírá, a proto nemá o co přijít.

Druhá skupina, která se chce ještě opírat o druhé, bude o berličky přicházet jakoukoliv formou, aby se naučila žít přírodní zákony, každý sám za sebe. Tam bude nucena přijmout svoji odpovědnost za svůj život, a tím se bude stávat odpovědnější k druhým. Přestane se trápit svými nedostatky a bude hledat dostatek příležitostí pro svůj nový život. Začne tvořit, a tím si vytvářet dostatek všeho, citu k sobě a k druhým. Čím více moudrosti pochopí, tím větší odměna bude přicházet z Vesmíru po kterékoliv stránce. Najednou vše, oč jsem prosila druhé, budu mít. Pochopíte, že není třeba to hledat v druhých, ale nacházet v sobě a pak to můžu žít s druhými.

A tak vám přejeme na vaší další cestě mnoho poznání a radosti v duši, protože ti ostatní tu nejsou proto, aby vás zachraňovali a chránili, ale proto, abyste zachránili sebe, a tím mohli být chráněni námi. Rodina je jen jedna a nachází se v lásce všude. Následujte vesmírnou rodinu a můžete žít požehnaný život.

**************** 

předchozí poselství          zpět          následující poselství