Předpověď na rok 2022 přijato 4. 10. 2021 ve 21.48 hod. – 21.58 hod.

Zdenka Ano

Vaše země je již teď na dně a málokdo ji postaví na nohy. Takže si přestaňte klást falešné iluze, že to bude lepší. Bude to dle toho, nakolik jste se zasloužili o její růst. Pokud jste stále spoléhali na druhé a na vládu, budete si muset uvědomit, že už není na koho spoléhat, a budete muset přiložit ruku k dílu. Už není čas si hrát, protože se blížíme do finále. A tak záleží na tom, kdy pochopíte realitu a iluzi. Mnoho z vás chce žít stále v iluzi a nechápe, že se musí začít starat o sebe.

V dalších letech vás čeká prozření, které nebude příjemné, ale bude se převážně týkat těch, kteří si stále ještě chtějí hrát. Proč si hrát a proč netvořit? Vždyť tvoření je součástí člověka, ne hledání něčeho, co je ve vaší mysli zakryto závojem, a vy přes tyto falše nevidíte skutečnost. Budete muset otevírat oči a dívat se na vše více zpříma, a ne se stále stavět ke všemu tak, že se to nějak udělá. Ono už se nic bez vás neobejde. Budete muset přijmout vlastní odpovědnost ke všemu, co tvoříte. Budete stále více ve své mysli vystaveni tlaku, který vás bude měnit.

Někdo to neunese a odejde dobrovolně z tohoto světa, jiný naopak zesílí a bude čelit násilí, které se bude páchat. Čím více budete odolnější, tím méně se vám bude zdát vše nesnesitelné. Jen ti silní odolají, slabší se budou dobrovolně vzdávat své role ve společnosti. A tak se nebojte jeden o druhého, ve vesmírném království se všichni sejdete. Ale ti, co nepochopí, tu budou muset ještě přečkat věky, které je budou učit se dívat na situace a učení jinak, než byli zvyklí. Je třeba se více zajímat o vše, co se děje a nedělat, že se mě to netýká. Naopak se vás všech týká vývoj planety a všichni za ni zodpovídáte. A tak se nevymlouvejte jeden na druhého a začněte společnými silami v rámci podpory všeho stavět a budovat svoji planetu pro lepší zítřky.

Záleží jen na vás, zda už pochopíte její milost, se kterou vás všechny vítá, či ji zanecháte na pospas přírodním živlům. Přírodní živly budou přicházet, aby vás osvobodily od závislosti. Všichni budete zkoušeni ve svých závislostech a v těch nejvíce budete trpět. Až se osvobodíte od závislosti na všem, pak teprve se stáváte svobodnou bytostí, která může tvořit kdekoliv ve Vesmíru a čistě bez újmy.

A tak vám přejeme na vaší další cestě hodně prozření, ať se nestane časem něco horšího, než je. Budujte si čistou mysl a s tou tvořte nový svět.

****************************

poselství na rok 2021          zpět          poselství na rok 2023