Očista duše v roce 2020

Předpověď na rok 2020, která vyšla v časopisu Mysteria tajemna č. 65 v prosinci 2019

přijato 4. 11. 2019 v čase od 0.08 do 0.19 hod.

ano

Anděl V příštím roce vás čeká očista duše. Ti, co s ní už začali, si budou připadat oproštěni od všeho chtění a budou vnímat svoji duši s láskou a napojením na vesmírný zdroj. Nebudou cítit příkoří a ponížení, ale budou se stále více snažit zapojit do všeho, co jim bude předkládáno a nabízeno. 

Ti, kteří ještě nezačali s očistou a loudali se, budou muset začít a nebude to příjemné, protože budou muset přidat. Ale to neznamená, že by to nezvládli. Všichni to zvládnou a jen ti slabí, kteří se nebudou chtít pohnout a sílit, budou se snažit pomocí nemoci na sebe upoutávat pozornost. Jenže těch duší, které by jim měli věnovat pozornost, bude stále méně, protože ony budou už žít ve svém napojení na vesmírný zdroj, a tudíž nebudou chápat lidské utrpení. Vždyť nemusí trpět, tak proč bych měla snášet tyto vzlyky. Vždyť je to jen na ní, zda se bude chtít dostat z toho, co žije, anebo v tom zůstat. 

Ale převážně všechny duše se budou chtít oprostit od viny, od pocitů nesvárů a nevůle druhých. Už nebudou chtít následovat rody a budou chtít jít svojí cestou. Tam, kde jim bude bráněno, bude se prosazovat vůle. Už nepůjde ovládat a ovládání bude ustupovat do pozadí. Bude stále méně těch, kteří by na ovládání chtěli přistoupit, a proto se budou mezi takovými dít bitky a bude vždy vítězit víra. Když si budeš věřit, vždy vyhraješ, když prohraješ, je to o tom, že jsi nevydržel ve svém nasazení, a k víře jsi nedošel.

Srdce Lidé se budou cítit vitálněji, protože svoboda a vůle jim bude dávat dostatečnou podporu pro zdraví. V nesvobodě a nevůli vzniká nesamostatnost a ta je nezdravá pro život. Díky ní pak duše ochoří. Tak není čeho se bát, protože strach bude ustupovat do pozadí a lidé se budou těšit větší lásce a nezávislosti. Nač závislost na něčem a někom, když můžu žít svobodu v tom, že už vím, že jsem tu sám za sebe, a tudíž se nepotřebuji opírat o pomyslnou hůl.

Lidé k sobě sice budou zachovávat větší odstup, ale jejich srdce si budou blíž. To neznamená, že když spolu nebudou tolik pobývat jako dříve, že se něco změnilo k horšímu. To jen rozum potřebuje na vše vidět, ale srdce cítí sounáležitost a dává všemu větší váhu. Srdce nepotřebuje dohlížet a mít nad vším správu, srdce se sbližuje svobodným rozhodováním a pochopením vůle ostatních.

Lidé se budou stále více nořit do různých činností a bude jim to potěšením. Budou si uvědomovat, že najednou nepotřebují tolik trávit čas s druhými, ale že jim dělá radost trávit čas sami se sebou a naplňovat svoji duši vším, oč je žádá. Tím bude docházet stále více ke kontaktu s duší, s okolím přes srdce a rozumové vztahy budou umírat. Už není třeba strádat egem, že se mi něco nedaří dle mých představ, ale je třeba si vytvářet své vlastní představy o svém životě a osobě. Vesmír říká: „Vším, čím chceš být, můžeš být, jen ty musíš chtít.“ A tak příští rok přeje všem, kteří chtějí a ti co nechtějí se budou muset podřídit celku, aby časem také chtěli. 

S láskou Zdenka Blechová

****************************

poselství na rok 2019          zpět          poselství na rok 2021