Jaký bude rok 2018?

přijato 9. 11. 2017 v 11.45 hod.

Ano

57-titul Příští rok bude příznivý pro ty, kteří už začali na sobě pracovat a začali si uvědomovat, co je smyslem života. Ti, kteří stále hledají smysl svého života mimo sebe v druhých, se budou potýkat se zklamáními, protože mají hledat sebe, a ne někoho mimo sebe.

Proč se stále druzí ke mně chovají tak nehezky, bude stálá otázka, která bude vést k zamyšlení a druzí se budou chovat tak proto, aby dotyčný pochopil, v čem je jeho životní problém a s čím se má naučit vyrovnat, po čem nemá toužit a co nemá chtít po druhém. Stále se bude více objevovat příčina a následek jako učení – karma. Ti, kteří už znají vesmírné zákony, budou žít jednodušší život. Ti, kteří se potýkají na hranici zákonů, budou stále více narážet na situace, které je budou vést k poznání, že existuje příčina a následek. Mnoho duší se v tomto roce bude snažit nalézt cestu ven ze zpronevěry, z nevěry a neúcty. Tato cesta některé, a dá se říci hodně duší, povede k nové cestě, která se sice bude zdát svízelná, ale bude ukazovat všem nové cesty, které se budou zdát časem příznivější než ty cesty, po kterých kráčeli dosud.

Vše se bude odehrávat na bázi dá a nedá. Ten kdo bude stále něco chtít, se bude potýkat s názory druhých, že nedají. Ten kdo se bude snažit dávat, se bude potýkat s tím – nic za to nečekej, a ten kdo nebude umět dávat sobě, se bude učit díky zranění od druhých dávat sobě.

Duše stromu V tomto roce poroste síla každé duše a její uvědomění. Tím se může společnost povýšit a sílit. Mnohé slabé duše budou stále naříkat, ale stále bude méně těch duší, které jim budou chtít naslouchat. Společnost sice bude sílit, ale bude sílit i nepokoj vládních stran a jejich nedůvěra jedné ke druhé. Každá strana bude chtít svoji vládu a nebudou se ohlížet na vládu druhé strany. Je třeba si uvědomit, že vláda každého člověka spočívá v něm, a ne v tom, že bude nadávat na vládu. Je zapotřebí v tomto roce začít vládnout svému životu s tím, co chci dokázat, co se chci naučit, a přestat se zaobírat tím, zda se vláda o mě postará, či nikoliv. Vláda bude mít dost starostí sama se sebou a s druhými vládami. Bude mezi nimi vládnout nepokoj a neporozumění, už nebude chtít jedna vláda se podvolit druhé vládě a slepě odsouhlasit to, co po ní druhá vláda chce. Bude to vést k větší oddanosti vlasti než k druhým, a to je dobré řešení, i když nepokoje mezi státy budou nabývat větších rozměrů.

Zdravotnictví zaznamená rozmach, bude vynalezeno mnoho nových pomůcek, které budou pomáhat druhým v léčbě, ale bude také mnoho těch, kteří se nebudou chtít opírat o lékařskou péči, a tudíž bude nemocných ubývat. Každý si bude více uvědomovat své zdraví a věřit si, tím nebude potřebovat věřit lékařům a naučí se pečovat o své zdraví sám.

Děti budou stále více rodičům ukazovat svoji sílu a ti rodiče, kteří jsou slabí ve vládě vůči svým dětem, se budou potýkat se starostmi. Rodiče, kteří se řadí na stejnou pozici ke svým dětem a dokáží s nimi porozprávět jako se sebou rovnými a dokáží jim dát jak pohlavek, tak pohlazení – cukr a bič, ti se budou s dětmi stýkat v rámci lásky. Láska není rozmazlování ani to, že vše dovolím, ale i přísnost je laskavost. Děti budou zkoušet hranice svých rodičů a pokud rodiče povolí, děti jim budou přerůstat přes hlavu. Je třeba v tomto roce nastolit pořádek a řád ve všem, co se bude zdát mimo řád. Jedině tak lze v tomto roce přežít. Je třeba se učit řádu.

Budou se stále více zdát věci ohledně migrace států za nepřípustné a nepřínosné, ale i to je v rámci řádu důležité brát v potaz. Je třeba dát všemu větší váhu, než se dosud dává, a pokud se nebude dávat řád i do této oblasti, bude slabší pohlcen silnějším.

Lidé v tomto roce budou spět k lepším zítřkům a co zasejí, to budou sklízet v následujícím roce, protože tam se vše ukáže ve větším měřítku. Není třeba se bát následujících let, ale je třeba se učit brát věci vážně, a ne s nimi hazardovat. Ten, kdo se ještě nechce učit životu, bude donucen se mu učit, a ten, který už přijal učení, bude vděčný za to, co má a co může žít.

****************************

poselství na rok 2017          zpět          poselství na rok 2019