Předpověď na rok 2017

Vesmir-titul_2 přijato 8. 11. 2016 v 10.00 hod.

Jsme stále blíže tomu, co se dělo v minulosti a stále blíže na začátku konce. Je třeba si uvědomit, že už není čas tu být pro druhé, ale že nastal čas, tu být pro sebe. Když se zamyslím nad podstatou věci, pochopím, že když jsem tu stále jen pro druhé, stále musím sloužit jim a nemůžu být pánem vlastního života a času. A čas je to nejdůležitější, co máme pochopit, skrze čas je třeba se vrátit do minulosti a uvědomit si, kde jsem ztratila svoji osobnost a kde jsem se oddala v čase druhým. Skrze pochopení sebe, můžu pochopit i druhé, proč se ke mě tak chovají. Pokud se stále budu zaobírat jen druhými a málo sebou, nebudu mít ze sebe dobrý pocit a stále budu druhé odsuzovat. Je třeba nesoudit to, co se stalo a uvědomit si, že pokud by se to nestalo, nechápala bych sebe a díky souvislostem se můžu pochopit. Aby člověk pochopil hloubku lidské duše, musí projít různými situacemi, které ho vedou k pokoře. Čím hlouběji padne ve svých životech do propasti, tím více cítí bolest, lásku a pokoru ke všemu, co se děje. Už nesoudí a ví, že každý občas padne do propasti, aby mohl chápat. Je třeba se zamýšlet nad dějem toho, co bylo a co může být. Už není čas jen čekat, že se něco změní okolo mne, přišel čas změnit sebe. Skrze sebe, můžu měnit čas a můžu měnit i vše okolo sebe.

Ochránci Země Každý bude mít okolo sebe takové kulisy, jaké si zaslouží, aby pochopil čas. Někdo bude žít v otroctví, někdo ve svobodě dle svého myšlení. Ten, kdo bude stále soudit a stále zneužívat druhých, bude muset propadnout do své hloubky duše, aby pochopil, že se má vždy spoléhat na sebe a ne na druhé. Jak mi můžou druzí pomoci, když jsem v propasti sám? Vždy se musím z toho, kam jsem se dostal, zase svojí zásluhou dostat zpět.

V příštím roce bude stále více nerovnosti mezi národy. Některé národy budou chtít bojovat, jiné budou chtít vyjednávat. Bude se prohlubovat násilí a také migrace nebude brát konce. Nečekejte mírová jednání, vše se bude vést přísnou rukou toho, kdo vládne a záleží i na vás, komu přikládáte váhu ve svém životě. Pokud budete spoléhat na vládu nebo na někoho mocného ve vašem životě, nebude se vám dařit nalézat pochopení pro to, co se děje. Pokud budete brát vše v rámci vesmírných zákonů, pochopíte, že je vždy to, co se děje v rámci vesmírného plánu. Je třeba pochopit, že dochází k záchraně duší skrze pochopení hloubky duše, a tudíž skrze hloubání v sobě. Aby člověk mohl hloubat v sobě, musí vést své kroky k samotě, aby mohl vést své kroky k samotě, musí projít bolestí, která ho odvádí do jiné dimenze.

Záchranné jednotky Vesmíru jsou již připraveny navigovat duše se srdcem tam, kam patří. Již dostávají přímý směr. Ostatní, kteří ještě srdce nemají, ho budou muset skrze hloubky duše najít.

Děti se budou chovat stále více směle a rodičům se to nebude líbit, protože by raději měly poslušné děti, které jim vše odkývají. Tyto děti však přišly rodičům ukázat nový směr a budou se s nimi přátelit dle toho, co si zaslouží. Ovládání jeden druhým patří minulosti, nastává doba přímého střetu a tam už se nikdo neovládá v tom, co by měl nebo neměl říci. Možná se rodičům nebude líbit, jak k nim děti přistupují, bude jim to připadat neuctivé, ale děti je budou učit úctě. Už to nebude dávání a přijímání, bude to o tom, zda se s tebou cítím dobře či nikoliv, dle toho ti ukazuji sebe.

Školství zaznamená růst, lidé se budou chtít stále více vzdělávat i za cenu toho, že se budou muset více snažit, ale bude je to bavit. Budou chtít být více znalí.

Rodiny budou stále více propadat v nevůli toho, co je drželo pohromadě a budou se pomalu rozpadat, bude se jim zdát, že je již v rodině nic nedrží a že není třeba tam už tolik pobývat jako dříve.

Les Mezilidské vztahy se budou čistit a lidé se budou cítit s druhými více dobře než dříve. Už budou ustupovat do pozadí nepokoje v duši, protože každý bude umět každému říci to, co má na srdci. Díky tomu se lidé budou k sobě chovat snášenlivěji.

Lidé se budou potýkat s robotou, stále se jim nebude chtít udělat pro věc více než by měli. Budou stále spoléhat na společnost a budou si stále více uvědomovat, že společnost pro ně nic neudělá. Bude to v rámci vesmírných zákonů. Spoléháš? Nespoléhej a udělej! Pokud lidé budou projevovat radost z práce a budou si vážit toho, že se umí o sebe postarat, bude se jim dobře žít, protože budou cítit podporu celého Vesmíru. Pokud se lidé budou chtít opírat o druhé, nebude se jim žít dobře, budou se cítit v duši nespokojeni, protože sice mám podporu druhého, ale v sobě cítím neklid, protože se spoléhám a nemám se již spoléhat. Spoléhání vytváří v bytosti neklid a strach. A stále více se bude chtít na každém jedinci, aby se zbavil strachu a naučit se žít srdcem, protože tam je skutečná láska k životu a tvořivosti.

Růže Migranti budou stále více sílit v tom, co chtějí. Je to jejich vůle se stát někým jiným a budou si to chtít vydobýt. Ještě nechápou, že duše se tvoří z prožitků a oni ještě nemají tolik prožitků, aby pochopili, že se nedá nic vynutit. Budou se snažit do budoucnosti stále více vynutit si svá práva, až se časem stane to, co se již několikrát stalo v minulosti, že dojde ke zhroucení systému a každý se bude muset o sebe postarat sám. Čím dříve to každý pochopí, tím lépe. Migranti časem nebudou dostávat takovou podporu jako nyní a bude sílit jejich nespokojenost, časem se naučí si opatřit potravu jiným způsobem, který je povede do záhuby jejich duše. Aby se mohli stát někým jiným, musí se dostat přes násilí do záhuby, kde dojde k prožitku duše a díky němu se může daná bytost stát lepším člověkem. Vše se v historii odehrává stále stejně a tak netřeba nic soudit. Důležité je znát to, zda už jsem prošla hloubkou duše a dokážu cítit srdcem nebo se teprve budu muset utkat s hloubkou duše, bych mohla cítit. Planetě nejvíce pomůžete tím, že obrodíte svoji duši, abyste se mohli podílet na její očistě. Planeta vás vždy vítá s úsměvem a nezlobí se na vaše prohřešky a vy jí to vždy musíte zase v budoucnosti, když pochopíte, vrátit. Vše se odehrává v čase, kdy se vždy dostávám z jedné strany na druhou, abych se mohla dostat do středu, kde jsem již silná a neochvějná, tam má pevnost a vůle dokáže pomoci v jakékoliv situaci. Pokud jsem slabá, nedokážu pomoci sobě a tím ani druhým. Střed srdce je důležitý, skrze něj dochází ke zrání duše a duše, která srdce ztratila, nedokáže cítit a nalézt svůj původ a skrze něj se vrátit na svoji cestu. Nejdříve musí nalézt své srdce, aby mohla tvořit s Vesmírem ráj na Zemi.

****************************

poselství na rok 2016          zpět          poselství na rok 2018