Poselství na rok 2013

SlunceVše, co je níže uvedeno, jsem zaznamenala jako diktát z Vesmíru během jedné až dvou minut. Nic není upraveno. Jak jsem přijala, tak vám předkládám k zamyšlení.

Předmluvu k poselství I. část naleznete ZDE a II. část, naleznete ZDE.

Snad vám moje poselství budou k užitku.                               S láskou  Zdenka Blechová

Poselství přijato 15. 11. 2012 v 19.11 hod.

Ano

Příští rok je rokem velkých myslí, a tím se bude uzdravovat mysl každého člověka. Každý si bude muset uvědomit, čemu chce věřit, zda tomu, co vidí, či tomu, co cítí. Už to nepůjde být s každým zajedno, když to necítím. Budou se dít velké změny na poli růstu každého člověka. Ten, který dosud stagnoval, bude vystaven velkému vlivu okolí a bude ho bolet to, že mu nikdo nerozumí a on se tolik snaží. Bude se muset snažit porozumět sobě, aby mu rozuměli druzí. Pokud se stále bude chtít druhým zalíbit, bude se stále stávat, že se s ostatními nebude stýkat, protože si ho nebudou vážit a on se bude cítit úplně bezmocný a na dně. Každý se bude muset naučit věřit svému cítění, a to i za cenu bolesti, která bude přicházet vždy, když daný člověk zareaguje jinak, než by měl. Bude muset více cítit než myslet, a to bude pro mnohé těžké, protože dosud jen mysleli.

Galaxie Příští rok je rokem velkých zvratů. Lidé se budou od sebe odvracet a budou se vracet k sobě, ke své duši. Budou se stále více uzavírat do samoty, aby mohli navázat kontakt se svojí duší. Budou se jí stále více na vše ptát a budou stále více slyšet odpovědi, které k nim budou přicházet. Všichni jste už blízko poznání, jen se nesmíte bát vykročit vpřed. Nic se neděje zlého, to vše, co se nyní děje a bude dít, se bude dít jen ve vašich myslích a to, že se nyní zbavujete strachu a závislostí, je pro vás dobré. Všichni budete moci cítit nezávislost a radost z bytí jen tak pro radost svoji, a tím i druhých. Dříve, když jste žili závislost, byli jste odkázáni na radost druhých a když nebyla, strádali jste. Nyní se stále více bude vše odehrávat v tom, co tvoříte pro sebe. Pokud budete tvořit pro sebe, budete cítit stále větší radost a naplnění, pokud budete tvořit pro druhé, budete cítit stále větší ztráty na všech polích. Vaše mysl se uzdravuje, a pro někoho to bude velký zásah do jeho myšlení, a tudíž i strach pustit se. Záleží na každém z vás, kde se nacházíte. Zda už v srdci, a tudíž v lásce, nebo v hlavě, a tudíž ve strachu a v závislosti. Vesmír vás bude chtít osvobodit, a to se bude dít tím, že vás bude osvobozovat od vašich závislostí a tužeb. Kdo bude závislý ve svém štěstí na druhých, bude se stále potýkat s nedorozuměním. Kdo už bude závislý na své tvořivosti, bude se stále více potýkat s úspěchem a pocítí dotyky Vesmíru v každém směru. Záleží na každém z vás, co si zvolí.

Radost ve vaší mysli nevzniká závislostí na okolních jevech, ale na tom, co se děje mezi vámi a námi. My se snažíme vám dávat více radosti do vašich srdcí, ale tam, kde je srdce uzavřené, nám to nejde. Je třeba se otevřít a nebát se jít svým životem ve svém poslání bez postranních úmyslů a starostí o druhé. Každý se o sebe umí postarat, to že jste si mysleli, že tomu tak není, byl jen váš osobní strach o sebe, kterého je třeba se nyní zbavit, a tak se nebojte, že jste sami, jsme stále s vámi a jsme vám stále blíž. Naše planeta se k vám blíží a vy už brzy budete s námi vyvíjet více úsilí pro to, aby náš celý vesmír vzkvétal a ne živořil. Pokud si myslíte, že tomu tak není, brzy poznáte, že vše se děje mimo realitu a to, že jste si dosud mysleli, že s vámi nejsme, byla jiná realita než ta, která skutečně existuje. Mnoho z vás nás pozná osobně a bude cítit naše dotyky, ale ostatní se budou také blížit k nám a nebudou se bát toho, že ztrácí ostatní, když budou nalézat nás. My se snažíme vám pomáhat a to, že to necítíte, je vaší závislostí, kterou jste si vypěstovali za minulé životy, a které se nyní máte zbavit.

Saturn_2 Pokud stále půjdete stejnou cestou, nedá se vám bránit, ale ta cesta nebude pro vás lehká a bude vám bránit k tomu, pozvednout své vibrace a blížit se k nám. Pokud se vzdáte naučených kódů a půjdete novým směrem, ke kterému vás vede hlas vašeho srdce, vše je pro vás připraveno a otevřeno pro přijetí vašeho srdce našimi srdci. Na jiné úrovni se nejedná o vaše těla, ale jedná se o vaše srdce. To srdce, které bude přístupno novému cítění, bude s námi a bude se s námi odvíjet vše v radosti a kráse. To srdce, které je zavřené a bolavé vůči všemu, bude neustále uzavřené a nebude moci pocítit radost, která je mu nabízena.

Záleží na každém z vás, co je pro vás nyní větší prioritou, zda vaše rodina na Zemi, která je iluzí, nebo vaše rodina vesmírná, která je pro vás skutečná. Máme vás rádi a rádi bychom se s vámi již stýkali v rámci citů a lásky srdcí. Naše srdce k vám neustále proudí láskou a Božím požehnáním, ale jen někteří z vás nás slyší a cítí, a proto se nebojte. Vše se děje jen ve vašich myslích a jinak je vše v pořádku. Není čeho se bát, je o vás stále postaráno. Vše ve vás je jen energie, která se chce obrodit a chce se vrátit k nám do vesmírných zdrojů. Zda k tomu dojde či nikoliv, bude zase jen o vašem rozhodnutí. My vám v ničem nebráníme, ale chceme vám jen pomoci odpoutat se od vibrací, které už pro vás ztratily význam, abyste mohli vnímat vibrace nové, které se pro vás rodí a jsou připraveny vás přijmout. V našich podmínkách se vše děje jen v rámci myslí a otevřených srdcí. Vše je zde v rovnováze a nic není důležité a nic není nemožné. Vše je jen o tom, jak nahlížíme do sebe, a tím i do druhých. Pokud o sobě smýšlím špatně, smýšlím špatně i o ostatních. Proto je dobré se milovat, abyste mohli milovat vše okolo sebe. Vše okolo vás je protkáno láskou, ale pokud to necítíte, nemůžete to prožívat. A tak se s námi vydejte do nepoznaných míst, kde se vše děje jen v rámci srdcí a ne v rámci rozumu.

Hv31

poselství na rok 2012          zpět          poselství na rok 2014