Poselství na rok 2010

Poselství pro rok 2010 přijato 22. 11.2009 v 11. 45 hod. Zdenkou Blechovou

Ano

Tento rok je velmi významný v dějinách lidstva. Lidstvo se v tomto roce pohne kupředu, a to tak velkou silou, která nemá v dějinách obdoby. Lidé si budou více vážit svého zdraví a nebudou již s ním nakládat tak, že jim na něm nezáleží. Budou se snažit být zdraví a vitální. Budou vědět, že je to to nejdůležitější a nejschůdnější pro zdravější a lepší styl života. Už nebudou upírat pozornost k druhým a tomu, jak se cítí oni, ale budou upírat pozornost ke svým přáním a touhám. Nebudou už slepě naplňovat přání druhých, ale budou se snažit prosadit ve svých vědomostech a ne ve vědomostech druhým. Už si nebudou potřebovat něco dokazovat. To jak jsou dobří, jak se s ostatními dokáží v dobrém snést. Už si nikdo nebude hrát na spasitele a každý se bude s každým rozprávět tak, jak mu to říká jeho svědomí a ne skrze to, chtít se zalíbit druhým. Tento rok přinese rodinám obdobu toho, co se žilo dříve v dobách ranných a to tak, že rodiny se budou vytvářet je v době zachování rodu a pak už nebude důležité kolik času kdo, s kým tráví. Každý bude mít svobodnou volbu v tom, co chce činit a nebude se trápit tím, že zde má rodinu a že by na ní měl brát ohled. Ženy budou muset být zodpovědnější a ne se spoléhat na muže, jinak budou strádat. Muži se budou s ženami chtít stýkat v pozici sexu a ne už z pozice, je mi s tebou dobře a chci s tebou být stále. Budou se stále více rozlišovat rodové znaky mužů a žen jak tomu bylo dříve v době prvobytně pospolné. Rozdíl bude jen v tom, že každý bude zodpovědný za sebe a nebude moci nikomu dávat vinu. Každý má možnost realizovat se ve svých přáních, ale nesmí spoléhat na druhého, tam to vždy nevyjde.

* * *

Ženy budou muset vědět, že když chci dítě, je to proto, že ho opravdu chci a ne proto, abych si udržela muže. To už nebude fungovat. Žena musí být sama rozhodnutá a pro výchovu stvořená. Pokud bude potřebovat k výchově muže a bude na něm závislá, nemusí se jí dařit otěhotnět. Vesmír bude dávat nyní děti jen ženám silným a vědomým. Ženy slabé a ještě závislé na mužích se budou muset naučit zesílit, aby nespoléhaly na druhé. Rodina nás všech bude, ale na nevědomé úrovni. Na nevědomé úrovni bude každý s každým spojen neviditelným vláknem a v případě potřeby vždy Vesmír zasáhne, aby jeden mohl pomoci druhému, aniž by mu o pomoc řekl. Budou nám podávány pomocné ruce z Vesmíru, ale na neviditelné úrovni. Např. mi volala jedna paní a říká mi: „Byla jsem zoufalá, chtěla jsem spáchat sebevraždu a podpálit barák a najednou ke mně přišla moje dvouletá vnučka a přinesla mi váš časopis. Podívala jsem se na vás a najednou jsem se zklidnila.“ Paní byla druhý den v pořádku a byla ráda, že svoji zkoušku zvládla.

Sama si pamatuji před léty, když jsem se rozhodovala v jedné vážné situaci a nechtěla jsem připustit jiné řešení, přišla za mnou známá a přinesla mi knihu se slovy: „Podívej se do té knihy.“ Nechtělo se mi, ale pak jsem se podívala a najednou jsem dokázala změnit své rozhodnutí. Tak takto budou nyní fungovat pomocné ruce z Vesmíru prostřednictvím pozemských andělů. Už budeme vědět, že nic není náhoda a to že mi někdo něco ukázal, řekl, že jsem díky němu něco pochopila, bude dílem našich vesmírných andělů, kteří budou tahat za nitky pozemských andělů, kteří budou vždy ve správný čas na správném místě.

Bude se rozvíjet nová forma lásky a to lásky na duchovní úrovni, která bude neviditelná, ale přesto bude pomáhat. Každý si již bude důvěřovat a bude vědět, že to dokáže. I ti, kteří si ještě nechtějí přiznat zodpovědnost za sebe, budou muset. Jinak se nepohnou z místa a ten stav beznaděje a přešlapování na místě jim nebude příjemný. Budou vědět, že je třeba zasáhnout a Vesmír jim již bude více nápomocný. Přijde nějaká situace nebo něco, co jim bezděky napomůže a změní jejich život.

* * *

živá voda Naše planeta stoupá stále výše. Je již na rozhraní galaxií, což znamená, že můžeme nyní lépe komunikovat s Vesmírem než dříve. Nemožné se stává skutečností. Budou se vám tak rychle měnit programy myšlení, že se nestačíte divit. Budete také zaznamenávat své okolí jiné. Nebudete někdy rozeznávat své okolí a budete si říkat: „Jako bych byl někde jinde ani to tady nepoznávám.“ A přitom se budete stále pohybovat ve stejném prostředí s výjimkou toho, že mohou být tvary rozmazané nebo naopak barvy sytější. Krajina se vám bude měnit a vy si budete říkat, vždyť je to všechno tak jiné, jako bych byl v nějaké bublině a nemohl si na vše okolo sebe sáhnout. Je to jen přechod do vyšší dimenze, který můžete zaznamenat i tím, že budete vidět věci v mlze nebo zamlženě nebo se mlha najednou objeví okolo vás. Dokonce vám mohou některé věci okolo vás na chvíli v mlze zmizet a zase se objevit. Není třeba se toho bát, ale radovat se, neboť lidstvo se povýšilo a stoupá výše ve svém uvědomění. Právě díky uvědomění je možný tento přechod. Kdybychom neměli vyspělejší vědomí, nemohlo by se toto vše odehrávat.

* * *růž

Lidé si budou vážit sebe a tím si budou vážit i více ostatních. Již nebudou takové krize v chování lidí,  jako byly v tomto roce. Lidé budou vlídnější a budou se snažit domluvit, ale ne za snahu se tomu druhému zalíbit. Lidé se budou již také navštěvovat a budou se snažit pobývat vždy tam, kde jim bude dobře. Budou se vyhýbat lidem, kteří jim nelahodí a nebudou se již s nimi stýkat za cenu toho, že je to dobré nebo vhodné.

Největší očista rodin proběhla v roce 2009. Nyní se bude již jen dočišťovat a lidé se budou více učit být sami sebou. Tím, že se naučí vnímat sami sebe a ne ty druhé, budou se připravovat učit žít s tím druhým. Ten druhý jim přijde do života sám a nebude třeba ho hledat. Bude jen záležet na každé duši, jak bude připravena pro život s druhým. Pokud se v člověku objeví jen trochu závislosti nebo ulpívání na něčem, nebude se dařit se sejít se svým duchovním partnerem. Duše čistá a zbavená tužeb a nadřízené či podřízené role si může přitáhnout do života duchovního partnera. Stále více duší se bude potkávat se svým duchovním partnerem a budou si blízké.

Duchovní vztahy již nebudou o tom, co kdo pro koho činí, ale o tom, je mi s tebou fajn a nic víc si nepřeji. Stačí mi tvoje společnost a to co je. Dávám ti vše a přijímám vše. Jedná se o duchovní dary a ne dary materiální. Duše v partnerství budou spíše přáteli, a proto je již nebude bolet, pokud by jeden odešel. Přátelství bude na takové úrovni, že bude více než láska, kterou jsme byli zvyklí žít.

Žili jsme lásku, ale lásku přes sex. Nyní se bude sex ze života vytrácet a lidé se budou s tím druhým stýkat jen v rámci energií. Sex nebude důležitý, a kdo na něm lpí a bude se chtít přes sex spojit s druhým, nebude se mu dařit a může mu z toho být dokonce špatně či může mít deprese.

Právě přes ztrátu sexu se budeme blížit duchovní lásce a rodině prvobytně pospolné, kdy každý vládne sám sobě a každý ví, co chce. A pokud žena bude chtít dítě, může ho mít, bude to její součást a ne již součást muže.

* * *

Ve financích dojde ke zlepšení a lidé se budou stále více potýkat s tím, že chci s tím něco udělat a ne nečinně čekat, zda ke mně peníze přijdou. Peníze budou požehnáním za dobře vykonanou práci a lidé se budou snažit s nimi hospodařit lépe než dosud. Budou si uvědomovat, že díky penězům můžou mít, ale i nemít. Protože budou mít i svoji hodnotu i peníze pro ně budou mít svoji hodnotu. Přes finance se lidé budou těšit dobrému zdraví a také tomu, aby si dopřáli vše, co by chtěli. Měli se rádi.

Z Vesmíru nám budou dávány dary za dobře odvedenou práci na sobě a na druhých. Jak budeme zvládat řešit problémy nejen v zájmu svém, ale i v zájmu druhých, dle toho budeme odměňováni. To znamená, že již nemůžu koukat jen na sebe, zda to bude dobré pro mě, ale budeme souzeni i za to, jak umím řešit věci, aby byly prospěšné i druhým. Např. jsem měla možnost pronajmout nebo prodat cukrárnu, ale dostala jsem vnuknutí, že mám cukrárnu provozovat dál, abych se mohla postarat o sestru, která tam pracuje. Výnosy jsou stejné jako by byly z pronájmu. Dokonce rekonstrukce mě stála dost peněz, ale vím, že tento způsob je pro mě v rámci vývoje vztahu se setrou prospěšnější. Učím sebe i jí nové komunikaci a zodpovědnosti. Kdybych se vzdala zodpovědnosti a dala cukrárnu do pronájmu, možná bych časem měla více starostí s nájemcem a vztah, který je třeba vyčistit se sestrou, by čekal na další příležitost. Takže už budeme více hodnoceni za práci v duchovní oblasti než za práci v materiální sféře.

* * *

Zdraví se bude stále více vymaňovat z naučených principů. Lidé se budou více poohlížet po tom, co jim opravdu dělá dobře než po tom, co jim doporučí lékař. Už budou blíže sobě, a proto si budou více rozumět v tom, co je třeba nyní udělat pro sebe, abych se cítil lépe. Vysadit, více pít, či jít na procházku? Z podvědomí signály budou již tak silné, že nebude těžké je zaslechnout. Kdo je bude opomíjet, bude stále nemocný a jeho tělo si bude žádat vyslechnout.

* * *

kočka Lidé si budou pořizovat domácí zvířátka a skrze ně se učit rozmlouvat s přírodou. Stále více lidí si bude  pořizovat kočičky, které jsou telepatickým zářičem z Vesmíru. Budou se ke zvířatům uchylovat i v době ztrát. Zvířata je budou učit jiné lásce a lidé se budou cítit spokojenější a klidnější. Budou více v bezpečí se svými čtyřnohými přáteli a nebudou se bát ve světě tvořit jiným způsobem. Příroda nám bude nyní velice nakloněna bude nám dávat nové vjemy pro nový směr života. Je důležité přírodu více vnímat a neničit, neboť ona si vše pamatuje a může s námi pak zúčtovat. Příroda na nás bude mít blahodárný vliv, a proto je dobré v tomto roce v ní pobývat co nejvíce. Učíme se s ní cítit, abychom dokázali cítit sami se sebou a s druhými. Dává nám moudré dary, kterých bychom si měli v tomto roce více všímat.

* * *

Vesmír vzkazuje: „Jsme s vámi a vy s námi, a proto je důležité se navzájem respektovat ve všem, co činíme. My respektujeme vás a vy byste měli začít respektovat nás, neboť již brzy dojde ke sblížení našich planet. Jsme s vámi.“

Když jsem psala toto poselství, měla jsem úplně jiné pocity, než při psaní poselství předešlých. Měla jsem radostné pocity na duši a cítila jsem slavnost. Opravdu už přecházíme od utrpení k radosti, a proto si příští rok vychutnávejte plnými doušky a nasávejte tu božskou milost.

S přáním pohody, lásky a božího požehnání                                    Zdenka Blechová

 Zdenka

poselství na rok 2009          zpět          poselství na rok 2011