Poselství na rok 2009

Poselství k zamyšlení pro rok 2009

Zdenka-aranz Přijato v říjnu 2008 channelingem

* * * * * *

Shrnutí poselství za poslední roky

Co jsme se učili v roce 2000 – návod, viděli jsme jen stinné stránky ostatních – já nic to on

Vaše planeta spěje do záhuby a to vaší vinou, vinou civilizace, která si neváží toho, že vše co potřebuje jí dává příroda a ona se k přírodě chová dosti nešetrně. Proto, uvědomte si všichni co ještě spíte, že jste na pokraji propasti, že není cesty zpět, jen dopředu. A pokud nepřispějete každý svým vlastním úsilím k obrodě vaší planety, musí vás všechny postihnout katastrofa, která bude mít nedozírné účinky pro celý Vesmír. Proto vás touto cestou prosíme a žádáme, zachraňte si svoji planetu a to můžete provést dvojím způsobem.

První způsob souvisí s vaším myšlením a to tak, že si všichni musíte uvědomit, že nesete následky svého myšlení.

Druhá možnost, kterou můžete učinit je, že se začnete chovat jinak nejen k druhým, ale hlavně k přírodě.

Vesmír nám dával informace

* * * *

Slunecni-vir-velky_2 V roce 2003 – začínají se formovat vztahy mezi mužem a ženou

Muži mají pochopit, že mají ženy přijímat jako objekt krásy a ne jako objekt ponížení. Neboť ženy se mužům dosti často oddávali skrze sebe a ne skrze svoji duši a muži by měli začít chápat spíše jejich pocity než jejich pravou úlohu v zabezpečení rodiny.

Ženy mají přijmout muže jako objekt nejen svých snů, ale jako objekt více porozumění a snažit se jim dát více ze sebe pro jejich větší vývoj. Ženy by mužům měli být více nablízku při jejich rozvoji a ne je od sebe odhánět, ale pomoci jim.Muži musí pochopit, že ženy jsou dál ve své intuice a následovat je.

* * * *

V roce 2004 – příprava budoucnosti – přestává být nad námi ochranná ruka P. Marie

A proto se snažte již nyní zasévat jen to dobré, ať se nemusíte časem obávat následků svých činů. Vše,co se bude odehrávat, se bude odehrávat skrze poznání toho,že vesmírné zákony jsou nekompromisní a dobře slouží těm, kteří je pochopili a umějí s nimi zacházet.

* * * *

Strom-velky_2 V roce 2005 – pravda a lež vyplouvají na povrch

Naše planeta se dostává ve svém vývojovém cyklu do další obtížné fáze, kdy dojde k jejímu povýšení ve Vesmíru. Znamená to, že budeme všichni blíže vnímání intuitivního, a tím i praktického v našem životě. Pro mnohé z nás (kdo jsme vnímavější) to bude znamenat změnu v životním cyklu. Přistihneme se, že jednáme jinak neboť tak, jak jsme jednali dosud, to nejde. Dojde ke změně myšlení mnoha lidí, a tím i změně ve struktuře naší planety.

* * * *

Rok 2006 - odpovědnost

Budete muset řešit mezilidské vztahy na všech úrovních. I na úrovni smrti a odchodu, což bude obzvláště bolestné. Vycházet jeden s druhým bez emocí, ale s respektem. Budete si uvědomovat stinné stránky sebe i ostatních a to bude měnit vaše vědomí. Děti budou velkým příkladem učení ostatních. Každý si bude muset uvědomit, že je tady sám za sebe

* * * *

Rok 2007 – odhalení vlastních chyb

je rok zvratů ve světě, ale také rok uvědomění našich kvalit a záporů. Jdeme stále více do sebe, a to je důležité pro náš postup.

* * * *

Rok 2008 – zrození něčeho nového

* * * *

Rok 2009

Vila-velky_2 Tento rok je ve znamení vývoje situace ve světě. Bude se prohlubovat krize materiální a mnohé státy se budou potýkat s finanční krizí. U nás zavládne chaos ve finanční sféře. Lidé se budou potýkat s financemi velice obtížně a budou muset skrze hospodaření měnit názory na život. Budou se muset smířit s tím, že vše nemohu mít, když na to nemám a budou se muset snažit živit sami a nečekat, že je někdo bude živit. To bude mít za důsledek to, že se lidé budou spolu méně stýkat a budou se snažit uklízet na svém písečku. Budou se snažit dostat z druhých to, co jim dluží a nebudou si brát servítky. Jejich situace je k tomu povede. Kdo má již uklizeno, bude mít docela klidný a průměrný rok, ale kdo ještě nezačal uklízet, bude muset. Stále více se lidé budou ptát: Kdy už to skončí, ale to teprve začalo a vše se bude odvíjet ve věci čistoty vztahů. Vše, co bylo dosud opomíjeno, se bude muset dočkat úklidu a skrze to se budou budovat ve světě nové city lásky. Nikdo už nebude chtít na nikoho doplácet a nikoho živit. Rodiny s dětmi to povede k uvědomění, že já tě nemusím živit, když nechceš pracovat a budu se snažit s tebou nejdříve vypořádat po dobrém a když nepochopíš, nebudu se snažit o dohodu, ale budu se snažit tě přivést k rozumu jinak. Bude to docela těžký rok na duši pro mnohé z nás. Lidé se budou bát uvěřit někomu, protože se začnou bát o své úspory. Už to nebude lehké někoho přesvědčit, aby mi půjčil peníze. Lidé si je budou hlídat a budou dávat stále více druhým najevo, že jen oni se musí snažit si je vydělat, že jim je nikdo nedá.

Partnerské vztahy se budou stále více ubírat k čistotě a už to nebude o tom, co já pro tebe a co ty pro mne. Bude to o tom, je mi s tebou fajn, ale nemusím nic pro tebe dělat a zrovna tak nic nečekám od tebe. Lidé se budou stýkat častěji a budou se mít více rádi. Nebudou bránit druhým stýkat se s jinými lidmi a nebudou se už tolik vlastnit jako dosud. Mezilidské vztahy se budou stále více vyvíjet v rámci vztahů čistoty a skrze něhu a lásku uvnitř duše a ne skrze podlézání druhému.

Náš trh bude poznamenán celkovou situaci v zahraničí. Lidé se budou muset smířit s menším ziskem a budou si muset více vážit toho, co dělají a ne toho, co by měli dělat. Už se každý bude bát odcházet za živobytím jinam, neboť si bude uvědomovat, že zde mi je dobře, jen se musím naučit lépe zacházet se svými financemi a také lépe sdílet věci s ostatními. Nikdo mi neubližuje, jen já sám si ubližuji tím, že se nechci podvolit společnosti a začít věci brát vážně.

Drogy a sex budou stále mezi lidmi ve větší míře a budou se stále více projevovat i u dětí v předškolním věku. Děti k sobě budou více směřovat v rámci lásky a budou se učit projevovat své emoce a nebudou se bát následků svých činů. Dospělí se budou snažit je omezovat, ale to povede jen k násilí. Děti se nebudou bát dělat věci, které se jim líbí a nebudou se ptát dospělých, jestli to smějí.

Mysl lidí bude stále více ustupovat převaze citu nad rozumem a lidé se budou stávat citlivějšími. Nebude náhoda vidět někoho plakat. Lidé v tomto roce si budou pláč dopřávat a nebudou se již ohlížet na to, zda je někdo pozoruje. Bude to velká výměna citů a lásky. Srdce lidí se budou stále více otevírat citům a lidé se budou stávat citlivějšími.

Takže rok 2009 se skrze finanční krize dotkne srdce lidí a to není špatné, ale pozitivní pro další vývoj lidstva.


Poznámka:

Některé slovní obraty a větná spojení obsahují staročeské výrazy a neodpovídají současné české gramatice. Jsou zaznamenány přesně tak, jak mi je sám Vesmír poslal.

poselství na rok 2008          zpět          poselství na rok 2010