Poselství na rok 2008

POSELSTVÍ Z VESMÍRU - poselství z 2. 11. 2007 přijato v 7.15 hod.

Zdenka v srdci Předpověď na rok 2008

Ano

V příštím roce zavládne chaos ve všech sférách života. Lidé se nebudou již navštěvovat jako dříve, ale budou trávit více času doma a v práci. Již se budou učit hospodařit se svým časem a ne ho dávat kdykoliv a komukoliv. Budou cítit lépe, že se nemusí stýkat s každým, kdo si to zamane, a že nemusí dlít tolik času tam, kde nechtějí být. Doba bude stále náročnější, a proto bude stále náročnější pobývat někde, kde nechci být.

Budou se učit scházet s druhými v rámci lásky a ne v rámci povinnosti, což ovšem povede k bojům v rámci toho: Ty už mě nemáš rád, ty už o mě nestojíš, nevíš co chceš. Ale právě proto, že člověk bude vědět co chce, už nebude chtít toto snášet. Rodinné vztahy budou ustupovat do pozadí a bude se v nich objevovat stále více čistoty. Už to nebude přetvářka a nebude to o tom, udělat občas pro toho druhého to co chce, ale bude to o tom, že budu opravdu dělat jen to, co chci.

Bozi-oko-velky Rodiče se budou cítit osamělejší, ale budou se snažit vyrovnat nové generaci, a to je bude nutit na sobě zapracovat, protože už nikdo nebude chtít snášet jejich nářky.

Budou se snažit nalézt více pochopení ve svých bližních, ale když ho nebudou nacházet, budou se uchylovat do samoty a tam si zpracovávat všechny informace: Já pro ni tohle a ona se mi takhle odvděčí, to jsem si nezasloužila, to mám za svoji dobrotu. Tyto myšlenkové změny povedou k uzdravování, neboť se rodiče budou muset smířit i se zklamáním a to je povede k nové myšlenkové formě: Musím koukat na sebe a ne se rozdávat, to se mi pak nevyplatí a strádám.

Fontana-velky Ve společnosti se budou vyskytovat nové vazby v podobě toho, že lidé se budou scházet stále více o samotě. Nebudou mít potřebu se s druhými dělit o vše, ale budou to chtít sdílet jen s někým a ten někdo bude muset být člověk, který je mi blízký srdcem a ne tím, že o něj stojím a všechno dělám, abych ho dostala. Tato forma se bude vytrácet, ale bude nastupovat nová forma vzájemného vzdělávání po stránce citů. Příští rok bude o citovosti ne už o rozumu. To samozřejmě povede také ke ztrátám bližších a také ke ztrátě majetku, neboť přes tyto formy se nejlépe naučím citu. Ztráty majetku budou na denním pořádku a lidé se už ani nebudou divit, že zase někdo zkrachoval , budou to brát jako normální přirozenou věc. Lidé si budou uvědomovat, že nejsou zapotřebí materiální hodnoty, ale daleko důležitější jsou hodnoty citové, neboť když se cítím dobře, mohu pracovat a je mi jedno kde a s kým. Budu se cítit s ostatními dobře a to mi bude dávat pocit jistoty i za cenu, že nic nemám. Už se nebudou hromadit statky, ale budou se pouštět, abych dokázal pustit i to co nepotřebuji a nelpěl na nesmyslných požadavcích na toho druhého a nechtěl být s ním jen proto, že je na mě hodný.

Mesicni-pani-velky Společnost se bude vrstvit a bude se stále více potýkat s nedostatkem potravin a také soli. Sůl v oblastech středomoří bude mizet a to bude mít za následek migraci obyvatel. Lidé se budou bát. Co se děje, moře už není tak slané jak bývalo, to je divné a budou se snažit s tím vyrovnat tak, že se budou obracet k víře. Budou následovat mnoho dalších a budou se jim snažit namluvit to, že se nic neděje, ale že je dobré mít se na pozoru před dalšími následky.

V Evropě se lidé budou snažit okrádat jeden druhého a to hlavně v rámci Unie. Budou se počítat peníze a ti slabší odkráčí, neboť na ně nezbude. Úbytek bude také v sociální sféře. Lidé se budou snažit více pracovat a ne se nechat živit od ostatních. Budou chápat, že si musím na živobytí vydělat a ne se nechat živit. Už se nebude tolik stávat, že by jeden chtěl využívat druhého. Lidé si budou uvědomovat podstatu života. Že život je o práci a tvořivosti a ne o tom, že se snažím nalézt pochopení druhých. Ale že se musím snažit o sebe postarat a to znamená chápat svoje potřeby, ty jsou pro mě důležité.

Panna Marie V partnerských vztazích zaznamenáme změnu. Lidé se budou stále více učit žít samostatně a už se s druhými nebudou chtít scházet v rámci vztahů, ale spíše v rámci pocitů. Muž bude stále chtít zastávat svoji roli uzurpátora, ale žena už mu to nedovolí. Už bude silná a bude si umět s ním poradit. A tím role muže bude ustupovat do pozadí, bude se muset podvolit a začít mnohdy uznávat ženu a její pravdu, což povede k jeho citové bolesti, neboť se u něho bude rodit cit a to většinou bolí v srdci. Muž a žena už spolu budou žít více v přátelské vazbě a budou se cítit daleko volněji než předtím. Budou si uvědomovat, že vazby, které následovaly mnoho generací, postupně mizí a oni sice s tím druhým jsou ve svazku, ale více jsou sami. Ten druhý tady je, ale nemusí zde být stále. Stačí o něm vědět.

V oblasti sexu se bude inovovat. Lidé se budou chtít s tím druhým vyspat jen když ucítí potřebu nebo chuť. Už to nebude v rámci toho já ti dám a ty mě budeš za to upřednostňovat. Už to nepůjde, neboť na tom budou lidé ujíždět. Klidně se jeden s druhým vyspí a zase půjde dál. Takže pokud si někdo bude chtít toho druhého koupit sexem, vždy na to dojede tak, že se bude muset zase obrátit k sobě: Chci to, nebo to chci dělat jen pro toho druhého. A pro toho druhého už to dělat nepůjde, neboť budu cítit velký chlad a ten mi bude bránit se s tím druhým spojit. Takže se spojím jen, když to cítím a to znamená, že to chci. Jinak to už nepůjde. Pokud to udělám proti své mysli, budu se trápit a nebudu se cítit dobře.

Mesic-velky V rámci zabezpečení rodiny se bude umět žena už o sebe lépe postarat, a to jí dá sílu se postavit muži a dát mu najevo svoji hodnotu. V rodině se budou vyvíjet nové vztahy. Já tě už nepotřebuji jen proto, aby ses o nás postaral, ale potřebuji tě, protože se s tebou cítím dobře. Lidé se budou učit stále více citu, a když se nebudou cítit s tím druhým dobře, odejdou.

Státy budou upřednostňovat právo silnějšího a budou se snažit malé státy srazit na kolena. Malé státy nebudou mít jinou možnost než odkývat vyhlášky a snažit se je plnit, neboť jinak jim hrozí vyloučení a to oni nechtějí připustit. Bude se zde odehrávat síla vůči slabosti a to povede mnoho států k uvědomění, že se nechali zaprodat a že nyní není cesta zpátky. Budou si stále více uvědomovat svoji neschopnost a to povede stále více ke krizi. Lidé se budou cítit pod vedením takové vlády loutkou a budou se cítit málo v bezpečí. Budou si uvědomovat větší a větší tlak z vedení a budou se snažit z něho vymanit tím, že se budou snažit pro sebe udělat co nejvíce. Stále více lidí bude nacházet zdroj v přírodě. Televize bude ustupovat do pozadí a časem se lidé naučí trávit čas jinak než sledováním zpráv, které stejně nejsou věrohodné a jsou zkreslené.

Posel-slunce-velky_2 Snažte se stále více věřit sobě a snažte se nevěřit všemu, co okolo sebe slyšíte a co vidíte. Občas i zprávy jsou nahrané a nejsou takové, jaké je vidíte. Vše se dá zmanipulovat a vždy tak, jak potřebuji. Vyjde najevo velký kolaps ve Spojených státech, který povede k uvědomění, že se s námi nakládá, jak se komu zachce a to bude mít za následek procitnutí mnoha vrstev obyvatelstva. USA se bude potýkat v příštím roce se ztrátou vedení, dojde k atentátu a ten bude mít za následek vyjasnění mnoha věcí, které jsou ukryty.

Obchod naší republiky bude stále menší a časem úplně vymizí. Lidé se budou stále více snažit produkovat své zboží do zahraničí, ale budou za ně dostávat stále méně peněz. Půjde zde o stagnaci a časem ke zmenšení kupní síly. Lidé si budou nechávat své úspory doma, budou se o ně bát a časem se budou snažit tyto úspory zhodnotit ve věcech jim prospěšných.

Peri_2 Zdraví bude stále více považováno za komfort a kdo ho bude mít, bude na něj hrdý. Neduhy budou pocházet z toho, jak lidé žijí a jak o sebe pečují. A tak si lidé budou stále více vážit sebe a budou se snažit pečovat o svého ducha a tím i o své tělo. Velký rozvoj zaznamená oblast regrese. Každý bude o sobě chtít vědět co nejvíce a bude hladovět po informacích ze svého pole. Ne všem bude dopřáno vidět dále. Méně se budou rozvíjet sporty a také akrobacie. Lidé už budou vědět, že nejde hazardovat se svým zdravím, ale že je třeba s ním zacházet šetrně.

Drogy budou lidem dávat stále větší zdroj síly a díky němu si budou dokazovat svoji sílu. Ale postupně zjistí, že je to blud, že jejich síla je menší než si myslí a to dost naleptá jejich psychiku. Budou se stávat stále více labilnější a budou se ucházet o místo na slunci tím, že se budou snažit s druhými sdílet drogy a to znamená: Dostanu je do tohoto vnímání a tím se budu cítit dobře, že v tom nejedu sám. Společnost se bude potýkat s tímto problémem a jeho vymícení nebude možné, neboť lidé se budou bát být bez těchto podpůrných prostředků. Jen silné duše odolají a budou vědět, že není zapotřebí se tímto způsobem ničit. Lidé pod vlivem drog se budou stávat nezodpovědnější a budou se snažit druhým vnutit svůj způsob myšlení a vnímání světa. Občas najdou někoho, kdo je pochopí, ale když zjistí, že realita je jiná, půjde zas tento člověk dál. Lidé se budou muset rozhodnout, zda zůstat u těchto podpůrných prostředků a zničit se, anebo opustit toto vnímání a začít v sobě budovat důstojnost a stabilitu.

Růže Budou vznikat pevné vazby k sobě a to povede k uzdravení celé společnosti. Snažíme se vám vštěpovat zásady dobrého žití a vy se učíte dle těchto zásad žít a to je dobré. Takže příští rok bude rokem obrody a bude rokem zásluh. Kdo na sobě pracoval v minulých letech, bude sklízet, ale kdo ještě nezačal bude muset začít i za cenu zániku jeho společnosti, tz. podniku, rodiny atd.


Poznámka:

Některé slovní obraty a větná spojení obsahují staročeské výrazy a neodpovídají současné české gramatice. Jsou zaznamenány přesně tak, jak mi je sám Vesmír poslal.

poselství na rok 2007         zpět          poselství na rok 2009