Poselství na rok 2007

POSELSTVÍ Z VESMÍRU - poselství z 8. 11. 2006 přijato v 7.07 hod.

Zdenka v krystalu Předpověď automatickým písmem na rok 2007

Vaše Země si stále více bude všímat změn nejen ve svém nitru, ale také na povrchu. To, co nebude v souladu s její krystalizací, se bude stále více měnit ve prospěch všech. To znamená, že se budete stále více divit, co se děje ve světě za klimatické změny. Tyto změny budou však v souladu se vším, co jste dosud vykonali a pokud se vám to nebude líbit, je to proto, že jste vložili věci, které nechcete zpětně přijímat. V mezilidských vztazích dále bude docházet ještě k větší očistě než nyní. I ti, kteří ještě stále váhají a váhali se připojit k davu, budou nuceni. Budou se stále více u nich projevovat psychické problémy a destruktivní myšlení. Bude více sebevražd a lidé se budou snažit uniknout z vývoje času po svém. Však vaše myšlení se bude stále více zásadně měnit a to je důležité. Budete stále více vnímat, že někteří z vás budou jiní a budete se snažit s nimi nestýkat, neboť si budete uvědomovat, že vám to škodí. A o to právě jde. Naučit se cítit a skrze to se naučit vnímat ostatní dle jejich struktury a rasy. Jedná se o vnímání meziplanetární. Vaše Země se stále více dostává do vesmíru a zde je již zapotřebí se naučit cítit. Existuje zde mnoho civilizací a ne všechny jsou vhodné pro komunikaci. A proto je zapotřebí si uvědomovat cítění pro ostatní a dle toho s nimi komunikovat. Vaše děti se budou snažit vás naučit vnímat jednoduchost, striktně budou odmítat vedení a budou si více všímat svých vloh, což je pro ně důležité, pokud chtějí obstát v novém světě. Ve světě se stále více lidé budou dostávat do propadu, což bude mít neblahý vliv na svět drog a násilí. Bude se rozmáhat černý obchod s drogami a mnoho lidí tomu podlehne. Bude se stále více ve světě odrážet obraz společnosti jako takové v jejím nitru. Již si nebudete hrát na dobré a pěkné, ale budete sami sebe vidět s vlastními chybami, což může pro vás znamenat citelný náraz do vašeho podvědomí a těžko se budete s vlastními chybami vyrovnávat. V tomto roce je zapotřebí chodit často do přírody a uvědomovat si příčiny a následky. Je vhodné sportovat a také navštěvovat kurzy na posílení imunity a psychiky.

Rok 2007 - je rok zvratů ve světě, ale také rok uvědomění našich kvalit a záporů. Jdeme stále více do sebe a to je důležité pro náš postup.

poselství na rok 2006          zpět          poselství na rok 2008