Poselství na rok 2006

POSELSTVÍ Z VESMÍRU - poselství přijaté 14. 9. 2005 v 7.43 hod.

Zdenka v drahokamuVaše Země prodělává velkou obrodu, a to se musí týkat každého z vás. Každý pocítíte, zda se vám již daří lépe, či hůře. Bude to dle toho, jak jste k Zemi přistupovali v minulých letech. Tento rok bude pro mnohé z vás náročný. Budete muset řešit mezilidské vztahy na všech úrovních. I na úrovni smrti a odchodu, což bude obzvláště bolestné. Ale to vše jen proto, že někteří již postoupili ve svém vědomí a někteří ještě otálejí. Všichni musíte jít společně ve vývojové éře. Nikdo nesmí zůstat pozadu, to by mohlo ohrozit celou planetu. Proto ti, kteří ještě nebyli postrčeni, postrčeni budou. Bude to za každou cenu, neboť čas kvapí a nikdo nesmí zůstat stranou dění.

Příští rok bude také rokem velkých převratů ve vládách mnoha států. Státy budou Ruze-1_2 mezi sebou soupeřit o prosperitu, což bude mít neblahý dopad na osud mnoha národů. Bude stále více nedostatků ve světě, které se budou násobit dle toho, jak se bude vláda toho či onoho státu snažit zvítězit nad ostatními. Bude odcházet k soupeření.

Počasí ve světě budou ovlivňovat četné bouře, které budou hlavně procházet oblastí Skandinávie. Četné deště budou očišťovat planetu. Mnohé národy, např. severní Afrika a Indonesie, zaznamenají velký pokrok ve svém duchovním životě. V tom jim bude planeta nakloněna a jejich životy se budou měnit k lepšímu.

Ruze_2_2 Lidé se budou učit v příštím roce vycházet jeden s druhým bez emocí, ale s respektem. Budou si uvědomovat stinné stránky sebe i ostatních a to bude měnit jejich vědomí. Již si nebudou vážit toho, kdo co pro mě udělá, ale toho, jak se kdo ke mně chová. Budou už umět ocenit upřímnost a ne zaujatost a nesnášenlivost. Budou se měnit kvality žití a to na všech úrovních. Nejvíce to bude vidět na dětech, které budou stále více vnímavější a dospělí se budou muset od nich učit jejich přirozenosti a respektovat je, než aby je kárali a omezovali. Děti budou velkým příkladem učení ostatních.

Korupce bude ustupovat do pozadí, už nebude mít takový význam, jako vRuze-2_2 předcházejících obdobích, neboť se budou upřednostňovat jiné hodnoty.

Každý si bude muset uvědomit, že je tady sám za sebe a že mu nikdo nepomůže v řešení jeho životních situací, že musí sám.

Příští rok bude dosti kritický pro mnohé z nás, ale bude rokem velké obrody národů.


Poznámka:

Některé slovní obraty a větná spojení obsahují staročeské výrazy a neodpovídají současné české gramatice. Jsou zaznamenány přesně tak, jak mi je sám Vesmír poslal.

poselství na rok 2005          zpět          poselství na rok 2007