Poselství na rok 2005

Poselství přijaté automatickým písmem 31. 7. 2004 v 9.25 hod.

Zdenka v krystaluVšichni cítíte na vlastní kůži, že se něco děje. Ano, děje se něco s naší planetou a současně i s námi, neboť jsme její součástí. Naše planeta se dostává ve svém vývojovém cyklu do další obtížné fáze, kdy dojde k jejímu povýšení ve Vesmíru. Znamená to, že budeme všichni blíže vnímání intuitivního, a tím i praktického v našem životě. Pro mnohé z nás (kdo jsme vnímavější) to bude znamenat změnu v životním cyklu. Přistihneme se, že jednáme jinak neboť tak, jak jsme jednali dosud, to nejde. Dojde ke změně myšlení mnoha lidí, a tím i změně ve struktuře naší planety. Planeta se dostane blíže k lunárnímu cyklu, což bude ovlivňovat i životní prostředí změnou počasí. Nastanou silné deště a na mnohých místech planety dojde k ochlazení, to bude mít za následek migraci národů. Národy se budou stěhovat do jižnějších a teplejších částí planety. Planeta se blíží ke své nejvyšší vývojové fázi, a proto všichni cítíme větší napětí v sobě i v okolí. I pro planetu je tento stav dosti těžký, a proto se snaží vyrovnávat s vlivy v okolí po svém. Nejdříve se bude čistit a pak bude oplácet podmínky existence pro ostatní tak, jak s ní zacházeli v různých částech světa. Budeme se stále více cítit zaskočeni tím, že se stávají ve světě věci, které jsme v životě nečekali a s nimiž jsme se dosud nesetkali. Planeta se dostane ke Saturn_3 svému nejvyššímu stupni vývoje v roce 2006, kdy pocítíme více následky svých činů. Je důležité se již nyní zaobírat tím, jak zacházím s ostatními a se sebou samým. Jak přistupuji k vesmírným zákonům a jak zacházím s přírodními statky. Do vyšší fáze vědomí postoupí jen ti lidé, kteří již budou výše uvedené hodnoty zastávat a umět zpracovávat.


Poznámka:

Některé slovní obraty a větná spojení obsahují staročeské výrazy a neodpovídají současné české gramatice. Jsou zaznamenány přesně tak, jak mi je sám Vesmír poslal.


poselství na rok 2004          zpět          poselství na rok 2006