Poselství na rok 2004

Zdenka v krystaluPoselství z Vesmíru na rok 2004

Přijato automatickým písmem 10. 11. 2003 v 22.40 hod.

Vaše planeta stále více očekává změny od vás všech, kteří se chcete podílet na šťastném zítřku. Stále bude čekat, zda se zrodí nová generace, která by mohla přinést další plody v tom, že ochrání vaši zem před znečištěním a před nesváry vás všech. Pokud se stále bude dít to, co se děje, bude to znamenat, že velký pokrok neděláte a že vaše planeta se stále blíží ke svému konci a to bychom velice neradi viděli. Neboť stále více duší si uvědomuje, že je třeba začít u sebe a ne se vymlouvat na to, že to dělají druzí a že já jim jen sloužím a nemohu pro to nic dělat.

Stále více si budete muset uvědomovat odpovědnost za své počínání, a to ve všem, co děláte. Ti, kteří nebudou stále chápat zákony přírody a její následky, budou časem více uvězněni ve svém svědomí a budou se muset vzdát nároků na to, aby se ostatní s nimi stýkali v dobrém, ale budou si muset uvědomovat stále více následky svých činů tím, že se s nimi planeta Země vypořádá po svém. Jak se říká, každý podle svých zásluh. A proto nespoléhejte na to, ž e se stane zázrak. Zázrak je již to, že žijete a můžete žít na této planetě. Planeta vám dává vše, co potřebujete po zdravý vývoj lidstva. Proto si více uvědomujte ve svém životě i hodnoty tyto a ne jen hodnoty své vlastní a hodnoty materiální, které jste vytvořili a na které jste právem hrdi. Moc si přejeme, aby se vaše planeta mohla časem očistit od všech negací, které se v ní časem nahromadily a mohla vám opět sloužit k užitku.

Ufo_2Příští rok pro mnohé z vás bude rokem odezvy roků minulých a to znamená, jak jsi zasil, tak sklidíš. A proto se snažte již nyní zasévat jen to dobré, ať se nemusíte časem obávat následků svých činů. Stále více lidí bude pociťovat na své kůži následky svých činů a bude se divit, proč zrovna já, proč ne tamten. Ale doba se zrychluje a proto i vypořádání bude čím dále rychlejší a pro mnohé z vás to bude znamenat i finanční ztráty, abyste mohli duchovně růst. A proto se nermuťte, že vše v příštím roce bude spíše pro vás ztrátové než ziskové a snažte se hledat jiné hodnoty, než tyto. Pokud na to přijdete včas, mnohé z toto, co vlastníte se vám podaří zachránit, ale pokud budete stále váhat, přijdou pro vás další a další svízele, které vás dovedou k cíli, jen cesta bude poněkud tvrdší a svízelnější. Ale vše, co se bude odehrávat, se bude odehrávat skrze poznání toto, že vesmírné zákony jsou nekompromisní a dobře slouží těm, kteří je pochopili a umějí s nimi zacházet.

 A proto všem, kteří kráčí cestou poznání přejeme hodně zdaru v jejich dalším rozvoji a všem, kteří se ještě neodhodlali a chtějí touto cestou vykročit, přejeme ať je to brzy a ať se jim více daří nacházet lásku a porozumění ve všem, co konají.

I já vám všem přeji hodně míru a lásky v srdci a hodně snahy v tom, chtít něco změnit ve vašem životě. Neboť pokud jsme se ještě neprobudili, tak nemáme touhu něco měnit, a pokud již nespíme a bdíme, dostáváme se k činu a můžeme leccos z toho, co nás trápí v životě, změnit. A proto ať je těch změn ve vašem životě co nejvíce, protože každá změna vám dává nový směr a může znamenat i změnu ve vašem žití. A tak ať vám všechny změny jsou k užitku a ve prospěch všeho, co děláte a činíte.


Poznámka:

Některé slovní obraty a větná spojení obsahují staročeské výrazy a neodpovídají současné české gramatice. Jsou zaznamenány přesně tak, jak mi je sám Vesmír poslal.

poselství na rok 2003          zpět          poselství na rok 2005

 Dozinky 2003Vitani jara 2004-1Vitani jara 2004-2