Poselství na rok 2003

Zdenka-drahokam Poselství pro muže a ženy na příští léta ve vývoji vztahů:

Přijato automatickým písmem 13. 10. 2003 v 11.00 hod.

Muži mají pochopit, že mají ženy přijímat jako objekt krásy a ne jako objekt ponížení. Neboť ženy se mužům dosti často oddávaly skrze sebe a ne skrze svoji duši a muži by měli začít chápat spíše jejich pocity, než jejich pravou úlohu v zabezpečení rodiny.

Ženy mají přijmout muže jako objekt nejen svých snů, ale jako objekt více porozumění a snažit se jim dát více ze sebe pro jejich větší vývoj. Ženy by mužům měli být více nablízku při jejich rozvoji a ne je od sebe odhánět, ale pomoci jim.

Muži musí pochopit, že ženy jsou dál ve své intuici a následovat je.Láska

Predel-srdce_2

Poznámka:


Některé slovní obraty a větná spojení obsahují staročeské výrazy a neodpovídají současné české gramatice. Jsou zaznamenány přesně tak, jak mi je sám Vesmír poslal.

Partnerské vztahy se budou čistit následujících 7 let a budou se vyvíjet postupně do roku 2100.

poselství na rok 2000          zpět          poselství na rok 2004