Poselství na rok 2000

Zdenka-kamenPOSELSTVÍ Z VESMÍRU - poselství ze září roku 2000

Ano.

Vaše planeta spěje do záhuby a to vaší vinou, vinou civilizace, která si neváží toho, že vše, co potřebuje, jí dává příroda a ona se k přírodě chová dosti nešetrně. Proto, uvědomte si všichni, co ještě spíte, že jste na pokraji propasti, že není cesty zpět, jen dopředu. A pokud nepřispějete každý svým vlastním úsilím k obrodě vaší planety, musí vás všechny postihnout katastrofa, která bude mít nedozírné účinky pro celý Vesmír. Proto vás touto cestou prosíme a žádáme, zachraňte si svoji planetu a to můžete provést dvojím způsobem.

První způsob souvisí s vaším myšlením a to tak, že si všichni musíte uvědomit, že nesete následky svého myšlení. Že jak myslím, tak jednám a to ne vždy podle toho, jak je mi dáno jednat. Proto, když si začnu pomýšlet na to, že vše, co já činím, má nedozírné následky jak na mě, tak na celý Vesmír, měl bych být více odpovědný za to, co myslím a činím. Vždyť všichni jste malou součástí velkého celku a to znamená, že když se začne jedna malá částečka chovat jinak, nakazí druhou malou částečku, a tím dochází k obrodě celého celku.

Druhá možnost, kterou můžete učinit, je, že se začnete chovat jinak nejen k druhým, ale hlavně k přírodě. Vždyť právě příroda vám dává životadárnou energii, z ní čerpáte veškerou moudrost, potřebnost pro vaše konání a vy s ní tak špatně zacházíte. Kdybyste věděli, jak příroda trpí, pláče, určitě byste se pozastavili nad tím, jak s ní špatně nakládáte. Ale protože vy nic necítíte, tak nemůžete ani cítit útrpnost přírody. Hodně jste za léta civilizace otupěli ve svých vnímáních a nyní je doba, kdy se vše může napravit. Záleží jen na vás, zda skončíte stejně jako Atlantida, která nabyla před léty vašich rozměrů, anebo zda z tohoto poučení najdete východisko pro budoucí dobu.

ZeměChraňte si svoji planetu, je pro vás stejně tak důležitá jako pro nás. Neboť nejste ve Vesmíru sami, je nás tu spousta civilizací, které se snaží o prospěch, ale i o neprospěch. A proto je na nás, abychom vás informovali o budoucím nebezpečí, které může mít následky nejen pro vás, ale i pro celý Vesmír.

Vždyť láskou se dají dokázat tak neskonalé pokroky nejen ve vědě, ale v celé populaci lidstva, je tu pro vás nová možnost podílet se na vaší planetě láskou, a tím ji obrodit. Vaše planeta už potřebuje velice naléhavě tuto lásku, neboť velmi trpí ústrky jedněch k druhým, a to by mělo skončit, měli byste si být všichni rovni, aby zde nevládla žádná křivda, žádná zrada, žádná nepokora. Měli byste se naučit více přijímat věci s pokorou, a ne s odmítáním dané skutečnosti, z toho pramení jen zlo a zase jen zlo a nenávist.

Váš pokrok, anebo vaše záhuba se nezadržitelně blíží a záleží jen na vás všech, kterou možnost přijmete za svou a my bychom byli velice rádi, kdybyste se přiklonili k lásce - s tou se dají udělat velké věci. My bychom vám rádi pomocí telepatie směřovali svoji pomoc k vaší obrodě, ale zatím nemůžeme dělat nic, neboť vše je stále na vážkách a stále u vás jednou převažuje více pozitivno a jindy zase negativno. Pozor, ať se vaše váhy nepřeváží, pak už nebude možno vás zachránit.

My vám všem přejeme na vaší budoucí cestě více klidu v duši, více smíření se situací a více nových poznatků, ke kterým budete pomocí lásky směřovat. Proto si chraňte to, co máte a nesnažte se s tím hazardovat, ale spíše nakládat ku prospěchu svému i všech.


Poznámka:

Některé slovní obraty a větná spojení obsahují staročeské výrazy a neodpovídají současné české gramatice. Jsou zaznamenány přesně tak, jak mi je sám Vesmír poslal.

zpět          poselství na rok 2003