Odpovědi na vaše otázky č. 62

Přidáno 14. 5. 2017

Pani Zdenka, prosím Vás, je pravdou že ľudia na Zemi budú rozdelení na tri tretiny. Jedna ostane na Zemi, druhá vystúpi do Vyšších sfér a ti čo sa nechcú posúvať ďalej pôjdu na inú planétu? 

Již jsem o tomto psala v předchozích poselstvích, která naleznete na mých stránkách 

http://www.zdenkablechova.cz/poselstvi-channelingem/zajimava-poselstvi

pod názvem Historie se opakuje, je tam 6. dílů (Zdenka)

* * *

Nedávno mi zemřel kamarád a zdá se mi, že jsem s ním stále v kontaktu. Je to možné?

Jsme v kontaktu se všemi dušemi v rámci celistvosti, ale jen na některé více myslíme a více se nám připomínají třeba ve snu nebo jinak v životě. S těmito dušemi nemáme vyřešeno, něco nebylo řečeno, uděláno. A tak to na nás neustále útočí, až se vše dořeší a je klid, pak už není třeba se dále vídat či na sebe jinak myslet. Už jsme v kontaktu srdce a srdce nemyslí, ale cítí. (Zdenka)

Je možno od duší zemřelých dostat vzkaz přes vás channelingem?

Ano, je to možné. Energie všech duší je neustále s námi, a když máme možnost se napojit na mimosmyslové vnímání, dostáváme dotyky ze všech koutů Vesmíru.

V dubnu mi odešla během týdne má kočička „Máma.” Pochovala jsem jí vedle Princezny pod strom před mým balkónem. Zahradníci tam vysázeli tulipány a narcisy. Moc hezky to udělali. Když jsem plela záhon, všimla jsem si, že jeden tulipán, krásně bílý, leží před hrobem „Mámy.” Pochopila jsem, že mi posílá květinu, abych věděla, že je stále se mnou. Normálně bych si tulipán neutrhla, dělaly mi radost i na záhonu. Ale tím, že jsem našla tulipán ležet na zemi, vzala jsem ho a dala do vázy. Krásně se vyjímá celý bělostný v zelené vázičce a už týden je jako čerstvě utržený. 

Stále nevycházím z překvapení a zázraky mě provázejí stále více v mém životě. Je krásné pozorovat, jak je každá duše s námi a pomáhá nám na naší cestě. Čím více se budete napojovat na své srdce, pochopíte, že nejen andělé vás provázejí, ale všechny duše nejen na této planetě, ale i na jiných planetách ve Vesmíru. Čím více se budete stávat celistvími, tím více se budete chápat jako součást všeho. (Zdenka)

* * * 

Mám problém se svými syny. Jeden má ženu, která se ke mě nechová slušně. Řekla jsem jí: „Ke mě se budeš chovat slušně.” A druhý syn se ke mě choval jako ke své dceři, tak jsem mu řekla: „Takhle spolu komunikovat nebudeme. Já jsem tvoje matka, se mnou nebudeš mluvit jako s dcerou na stejné úrovni.” Oba synové se mnou přerušili kontakt, proč?

Ve vašem případě vaše ego rozkazovalo a mělo představy o tom, jak se ke mě mají synové chovat. Byla jste vychovaná ve slepé úctě k rodičům a nelíbí se vám, že se děti v dnešní době chovají k rodičům jinak. Nemáme právo nakazovat, jak se mají ostatní chovat. To mluví náš rozum, ne naše city. V nové době duše nerozlišují, zda jsi moje matka, dcera, zda jsi starší či mladší, zda jsi nemocná či zdravá. Dostaneš to, co si zasloužíš. Duše jsou přirozené a už se vyjadřují tak, jak jim velí srdce, a pokud to neumíme, máme s nimi problém.

Jak vidíte slušné chování? Já bych nikdy neřekla nic špatného, já nikdy nechci nikomu ubližovat, ani slovem, abych peskovala, abych zvýšila hlas, protože vím, že by to vadilo, ani bych nebyla sprostá.

Vše, co tady píšete, si budete muset dovolit. Pak se zbavíte odsuzování ostatních. Vše, co nechcete přijmout do svého života, neumíte a je třeba se to naučit. Pak to zmizí a my tento problém na druhých nevidíme. Takže se budete muset naučit: dovolím si říci to, co cítím a nevidím v tom nic špatného. Nemám pocit, když někomu něco řeknu, že mu tím ublížím. Když někdo něco udělá, co se mi nelíbí, řeknu mu to a neberu to jako peskování. Klidně zvýším hlas, aby mě brali vážně a respektovali a nepřemýšlím o tom, zda se to hodí či nehodí, a zda jim to bude vadit či nikoliv. A co vidím pod pojmem sprostá slova? Vše, co mě naučili, že je sprosté. Ale třeba někomu pomůže si takto ulevit. A když přijmeme jednotlivé části svého těla za své, nebereme to za nic sprostého. Máme rádi každou část své osobnosti, protože víme, že ji potřebujeme a vážíme si jí. A hlavně pokud kladu důraz v něčem na „nikdy,” tak to budu muset někdy udělat. Tak fungují zákony Vesmíru. Nikdy neříkej nikdy.

****  **********  ****

předcházející otázky          zpět          následující otázky