Mezilidské vztahy

Zdenka Každý jsme v této společnosti jedinečný a druhá taková kopie neexistuje. Můžete se dozvědět o svých kladech a záporech, můžete si uvědomit, že všichni nemají stejné schopnosti jako vy a tudíž se mohou od vás lišit ve svém pohledu na život.

Tím, že změníte svůj přístup k druhým, změní se i oni !!!

POSELSTVÍ Z VESMÍRU z roku 2000

Jste nuceni vnímat tento svět jako realitu a z toho vyplývají pro vás další povinnosti ve svém životě. To znamená, že si z toho musíte odvodit pro sebe potřebnost všech věcí v návaznosti na svůj život, musíte si utřídit životní hodnoty tak, jak to cítíte a ctíte. Teprve pak budete mít ve všem pořádek. Ale pokud budete tápat mezi vnitřním a vnějším světem, bude to stálé hledání a stálé směřování od ničeho k ničemu.

* *

Můžete pro sebe vnímat pěkně celý život. Už jen to, že se ráno probudíte s úsměvem je povznášející a účinné pro život. A pokud hledáte krásno, můžete ho nacházet stále. Budete-li chtít, stačí se na vše dívat s otevřenými očima a najdete pro sebe krásné věci a štěstí.

* *

Zdenka-lecitele Selháváte a budete selhávat vždy, když si přestáváte důvěřovat, neboť víra vás posílí v dalších věcech, ale pokud si nevěříte nepohnete se z místa.

* *

Realita života nespočívá v krocích, které činíme k druhým, ale v krocích, které činíme sami k sobě.

Život je krásný a není třeba se ho bát prožívat. Je zapotřebí mu dát správný směr.

Všichni máte srdce a srdce, to je láska, ne zloba a nenávist

Zdenka-lecitele02

Zdenka-lecitele03

Poznámka:

Některé slovní obraty a větná spojení obsahují staročeské výrazy a neodpovídají současné české gramatice. Jsou zaznamenány přesně tak, jak mi je sám Vesmír poslal.

zpět