Karmické vazby

Farao Stále se rodí stejný okruh lidí, a proto se stále potkáváme se stejnými dušemi, se kterými jsme už trávili minulé životy. Podle toho, jak jsme se zachovali k těmto duším v minulých životech, tak se ony nyní chovají k nám. Proto se nám někdy zdají některé vztahy složité a nenacházíme pochopení, proč tomu tak je. V tomto případě se můžeme podívat, co jste s tímto člověkem nezvládli v rámci učení v minulém životě a co si spolu máte uvědomit v současném životě.

POSELSTVÍ Z VESMÍRU

V době odpočinku se duše seznamují s dalším časovým úsekem, který je čeká. Nedá se říci, za jak dlouho se opět rodí, to je v závislosti věcí příštích, které hodnotí naše Rada, která dává pokyny pro další zrození určitého okruhu duší, a tyto duše se opět vrátí, a pak se narodí opět další okruh duší, vždy se střídají období vzniku a zániku.

Pyramida_2 Poznámka:

Některé slovní obraty a větná spojení obsahují staročeské výrazy a neodpovídají současné české gramatice. Jsou zaznamenány přesně tak, jak mi je sám Vesmír poslal.

zpět