Užívání drog

Co způsobují drogy v organismu

Mojžíšova hora Změna vědomí

Meditací i drogou se člověk může dostat blíž Vesmíru. Rozdíl Víla těchto dvou cest je však v tom, že meditací uvádím tělo do klidu a nehybnosti a orgány pracují na minimum. Proto dochází k jejich obnově a uzdravování, neboť jim dopřávám odpočinek. Při požití drogy dochází k opaku. Tělo jede naplno, a proto se také rychleji opotřebovává až se zničí.

POSELSTVÍ Z VESMÍRU z roku 2002

Lidé se budou k drogám uchylovat stále častěji a častěji, neboť nebudou spokojeni s tím, v čem žijí. Přestanou si vážit jeden druhého, neboť si budou vážit jen sami sebe. Tím se budou dostávat do většího rozporu sami se sebou a se společností. To, že se nebudou chtít vymanit z těchto závislostí, přivodí rozpad osobností a časem celého státu. Nebude se dařit kontrolovat tyto lidi tak, jak by bylo dobré a oni se budou dostávat stále více a více do rozporu se zákonem a státem, a proto hrozí rozpad vaší společnosti.

Chata Heroin je jedna z nejtěžších látek pro organismus stravitelných a dosahuje v těle vážných účinků a to jak na rozklad vnitřních orgánů, nejvíce jsou zasaženy střeva, která se tímto působením velice vážně roztahují a smršťují, proto lidé, kteří berou heroin mají křeče v žaludku a odtud tyto křeče jdou do celého těla a to tak, že postihují dále nejvíce mozek, který časem nedokáže tomuto náporu se bránit a odumírá. Lidé mají sny, že létají v kočáře, že jsou šťastni se svým životem, že se jim zdá, že jsou bohy, že nejvíce oni zmůžou, že ostatní nezmůžou proti nim nic a proto pak tak tvrdě platí za tyto své stavy mysli.

Hašiš je jen odvarkem heroinu, není tolik nebezpečný jako heroin, dává pocity důvěry sama v sebe, jistotu do chování člověka. Člověk, který potřebuje posílit své sebevědomí většinou utíká k tomuto prožitku, neboť se přestane bát věcí, které nezvládá a časem se z této závislosti člověk velice těžko dostává, neboť když si nevezme dávku, zdá se mu, že ve společnosti nemůže existovat, neboť si nevěří a proto bere stále a stále až se přestává kontrolovat a začíná v tomto kontaktu být stále a pak většinou s touto drogou umírá.

Bufet Tráva (Marihuana) má vliv na spalování živin a látek přeměny těla v bezvýslednou tekutinu, která nemůže zásobovat orgány těla tak, jako v normálním stavu, a proto časem dochází k rozpadu osobnosti a to tak, že člověk si velice pomalu a dlouho upomíná na některé věci, pak zapomíná a časem se stává samotářem, neboť se mu zdá, že je mu tak nejlépe.

Na sexuální potenci to má takový vliv, že člověk moc touží být milován a milovat, ale když k tomu dojde, zdá se mu , že to nebylo to pravé, že to není ono, po čem touží a tak hledá náhradu opět v trávě a pak časem už ani o sex nemá zájem a jen o kouření a to mu vynahrazuje i tyto zážitky, takže pudy v organismu časem otupí a to do té míry, že se člověk přestává milovat s druhým a touží být sám se sebou.

Průsmyk Žena, která kouří trávu přestane v sobě uchovávat mateřské city a přestane být matkou, ale spíše člověkem, kterému záleží na sobě více než na ostatních a proto se u ní narušuje její emociální a citová stránka. Žena, která se cítí nešťastná, i když napovrch velice silná v sobě ukrývá strach, stále častěji utíká k těmto prostředkům. Tato žena se může o děti starat dobře, ale časem může ve svém neštěstí přestat tuto stránku sledovat, protože se bude zaobírat stále více a více sebou a přestane se časem zaobírat dětmi, ale to vše závisí na ní, zda ještě více podlehne těmto nástrahám.

Žena po požití trávy dosahuje velkých pocitů v milování a stále chce dosahovat větších a větších, a proto kouří stále častěji až otupí a stává se spíše v této oblasti zvířetem než člověkem, který se miluje pro toho druhého a ne jen pro sebe.

Výstup LSD má vliv na člověka a to tak, že když ho začnu brát, chci ho brát stále, neboť se stávám na něm závislý již po třetí dávce a protože tato látka mu dává do těla určité záporné náboje, které občas v jeho těle vybuchnou má pocit, že se zblázní a proto utíká k tomuto přípravku, aby mu pomohl a zase si neuvědomuje, že si dává opět do těla tyto záporné náboje, které ho opět přitáhnou zpět a proto z toho není úniku. Člověk, pokud si dá dávku cítí okamžitou úlevu a hned se mu daří lépe a on má radost, že je opět zdravý a že ho nic nebolí, ale jakmile přestává tato látka účinkovat, dostavují se pocity hrůzy, pronásledování, nesnesitelných pocitů hrůzy a bolestí a proto člověk stále vyhledává tuto drogu.

Jezírko Pervitin je jedna z nejtěžších drog, protože způsobuje v organismu otupění mysli, člověk není schopen vnímat co je dobré a co ne, a protože on se stává po tomto už závislým na této droze začíná být stále více a více sám se svojí drogou, kterou neustále vyhledává. Po požití pervitinu v organismu dochází k pocitu úlevy, pocitu lehkosti až létání, kdy si myslím, že mě nemůže nic ohrozit, ale pak když se dostávám ven přichází pocit toto, že se nesnáším, že jsem špatný, nečistý a stále mám pocit se mýt, abych ze sebe smyl špínu, a pak se stávám zase závislý na této droze, která mi v těle ničí především játra a srdce, neboť je zde velký skok v tlukotu a chodu těla, a proto se stále více a více ničím, až se úplně zničím.

Po požití extáze energie v těle člověka narůstá a to tak, že on začíná na základě vstřebávání drogy do krve rychleji reagovat na věci okolo sebe, protože jeho životní orgány běží naplno a stálým požíváním se opotřebují, vesmírné propojení je na základě komunikace sám se sebou, neboť Vesmír má každý člověk sám v sobě.


Anděl Poznámka:

Některé slovní obraty a větná spojení obsahují staročeské výrazy a neodpovídají současné české gramatice. Jsou zaznamenány přesně tak, jak mi je sám Vesmír poslal.

Zpět