Channeling - automatické písmo a kresba

Nocni-obloha_2 Automatická kresba je napojení na naše podvědomí, které nám zcela nezávisle na našem rozumu vytvoří obrázek, ve kterém jsou zachyceny veškeré naše pocity. S automatickou kresbou může pracovat každý.

Automatické písmo je dar z Vesmíru za kladné skutky a je výsledkem práce v mnoha životech. Čím více na sobě budete pracovat, tím větší pro vás může být odměna z Vesmíru. Automatické písmo je napojení na vesmírný kanál a my z něho můžeme čerpat veškeré informace, které mají sloužit člověku k obohacení jeho vědomostí a porozumění životu. Nikdy nesmí sloužit k zištným účelům. Proto člověk dostává tento dar v době, kdy již ví, že ho nesmí zneužít.

První poselství, které jsem zaznamenala po půl roce stálého zkoušení psaní automatickým písmem, znělo: "Vstup do našich výšin a nech se vést"

POSELSTVÍ Z VESMÍRU z roku 1997

Zdenka u PC Tvá duše vznikla a je tomu mnoho a mnoho let. Je to tak dávno, že si to ani neumíš představit. Ty jsi nám vždy věrně sloužila a více a více rozvíjela své schopnosti. A my bychom ti rádi chtěli poděkovat tvým vlastním přičiněním o vlastní přeměnu a za ten čas, co jsi na sobě pracovala a vykonala mnoho dobra pro své osobní blaho i blaho ostatních. Přeměnou tvé bytosti v bytost čistou oddanou lásce a poznání.

Poznámka:

Některé slovní obraty a větná spojení obsahují staročeské výrazy a neodpovídají současné české gramatice. Jsou zaznamenány přesně tak, jak mi je sám Vesmír poslal.

zpět