Odpovědi pro internetový časopis "Osobní rozvoj"

1) „Osobní rozvoj“; co pro Vás znamená?

Odpovím channelingem (napojení na vesmírný zdroj, ze kterého čerpám odpovědi na různé otázky): Ano, osobní rozvoj je to, co se týká každého jednotlivce a pokud se člověk o sobě chce dozvědět více, rád se zabývá sám sebou a ne druhými, neboť jen v sobě objevíme to, co vlastně hledáme.

2) Co Vás nejvíc naplňuje, baví?

Má práce je mi vším. Pamatuji si, jak ve dvaceti letech pro mě jakkákoliv práce byla problém a nyní hnedle v šedesáti letech jsem ráda, že ještě můžu tvořit. Čím je člověk starší, tím více si začíná vážit toho, že mu funguje zdraví a on díky němu může dělat vše. Vše přijímám s láskou a pokorou. Čím více se bráníme nějaké činnosti, tím více jsme bez energie. Čím více přijímáme s láskou každou činnost, tím větší radost a vděčnost zažíváme v životě.

3) Kdy jste sám sebe naposledy příjemně překvapil?

Tato otázka znamená mnoho i málo. Záleží na tom, na jaké překvapení člověk čeká. Když člověk od života nic neočekává, přichází překvapení každým okamžikem. Ty největší zázraky jsou v nás i okolo nás, když je umíme vnímat.

4) Jaké hodnoty Vás nejvíc vystihují?

Čím více si člověk váží sám sebe, má pro sebe větší hodnotu, tím větší hodnotu nachází ve všem okolo sebe. Zaslouží si lepší vztahy, lepší práci, lepší bydlení... Čím větší bohatství má člověk v sobě, tím větší bohatství se nachází okolo něj.

5) V čem vidíte smysl života?

Vesmír říká: Smyslem života je to, abychom pochopili, co je pro nás důležité a co není. Co je pro nás podstatné a co není. A tím se řídím.