Z ulice Kaznějovská

01_cesta3 Třetím z možných vstupů pro pěší je přístup z ulice Kaznějovská. Půjdete-li touto ulici směrem k ulici Studentská, uvidíte u křižovatky ulic Nýřanská-Kaznějovská schody.
02_cesta3 Vydejte se k nim a sestupte po nich dolů.
04_cesta3 Dejte se ulicí U Kašny směrem dolů do staré zástavby.
05_cesta3 Na konci ulice uvidíte hrazení okolo malého rybníčku.
06_cesta3 Po pravé ruce vidíte jeden ze sloupů Božích muk.
07_cesta3 Máte-li jej za zády, vidíte před sebou prostranství před hasičskou zbrojnicí a po pravé straně malý rybníček.
08_cesta3 Jděte pořád směrem dolů.
09_cesta3 Půjdete-li v létě, a budete mít štěstí, můžete zahlédnout místního hastrmana :-). V zimě spí pod ledem.
10_cesta3 Další orientační bod, je stará škola, dnes Fitness centrum. Zůstane vám po pravé ruce.
11_cesta3 Vlevo minete řadu kontejnerů na tříděný odpad.
12_cesta3 A otočíte-li hlavu doprava, můžete již zahlédnout mezi stromy prosvítat modrý štít čajovny RELAX.
13_cesta3 Zatočte doprava a dejte se po malém dlážděném chodníčku.
14_cesta3

Na jeho konci již vpravo uvidíte čajovnu v celé své kráse.

VÍTEJTE!