Pomocník partnerských vztahů

Knihu si můžete objednat v e-shopu Zdenky Blechové ZDE.

brožovaná kniha 156 stran

Pomocník partnerských vztahů Nevíte právě kudy dál v partnerském vztahu? Nelíbí se vám, jak se k vám druhý chová? Chcete vědět, co právě řeší partner ve vztahu k vám? Jednoduchý recept. Soubor 140 moudrých sdělení vám může pomoci změnit náhled na partnerský vztah a žít tak, abyste našli štěstí, které hledáte.


Milí přátelé, dostávají se vám do rukou moudrá sdělení z Vesmíru. Jsou to informace, které žijeme všichni a pouze nepatrně se lišíme v tom, co se učíme. Proto tato sdělení se mnohdy jen nepatrně od sebe liší detaily, ale právě v tom je mnoho. Když si uvědomíme, že každý detail nám pomáhá se rozvíjet jinak, než jsme zvyklí, můžeme se v životě posunout kvantovým skokem. Nikdo nemá rád detaily, ale právě na nich záleží náš osud. Pokud budeme detaily zanedbávat, nemůžeme se divit, že se nám v životě budou stále opakovat stejná nedorozumění. Naopak, pokud si dáme pozor na určitý detail, už se nám situace opakovat nebude a přijde něco nového, pro nás příjemnějšího. Každý dostáváme z Vesmíru to, co si zasloužíme. A tak naše přítomnost je ovlivněna našimi skutky z minulosti. Nedá se na nic nadávat, ale je možno naším postojem mnoho změnit. Jedině vlastní mysl nám může pomoci v našem dalším životě. Vesmír říká: „Jak myslíš, tak konáš a z toho si tvoříš život.“ A tak když budeme konat jinak, i náš život může být jiný.

* * *

Tato sdělení vydávám jako doplněk k mým knihám na téma partnerských vztahů a ke kartám Egyptský tarot lásky, které si můžete zakoupit v mém e-shopu na stránkách www.zdenkablechova.cz

Návod na použití diáře

Nevíte právě kudy dál v partnerském vztahu? Nelíbí se vám, jak se k vám druhý chová? Chcete vědět, co právě řeší partner ve vztahu k vám? Jednoduchý recept.

Zvolte otázku pro sebe:

Co si mám právě uvědomit ve svém vztahu k partnerovi?

Zvolte číslo od 1 - 140.

Pak si přečtěte u daného čísla informaci pro vás.

Stačí se jen zamyslet nad sdělením a hned máte jasno, co je třeba poopravit ve svém chování k druhému, aby mi mohlo být lépe.

Pak je dobré se zeptat:

Co si má právě uvědomit partner ve svém vztahu ke mně?

Zvolte číslo od 1 - 140.

Pak si u daného čísla přečtěte, co řeší partner ve vztahu k vám.

Tento způsob otázek a odpovědí se dá použít i na vztah s dětmi, rodiči, kamarádkou, šéfem atd.

Prostě když se vám právě zdá, že si s někým nerozumíte dle vašich představ, stačí se zeptat a přečíst si odpověď.

Mnoho žen i mužů mi zpětně podává informaci o tom, že když se začali řídit mými channelingovými sděleními, že se jim život změnil a žije se jim radostněji. A o to právě jde, abychom si život užívali s druhými a nestrádali nepochopením od nich. Protože ve skutečnosti se jedná o naše nepochopení ve vztahu k nim.

S diářem se můžete i učit. Zvolte si sedm čísel na následující týden. A v pořadí, v jakém jste si je vytáhli, si vždy přečtěte sdělení na daný den. Např. první číslo, které jste zvolili, bude číslo 7 a to se bude týkat pondělí. Druhé číslo bude např. 22 a to se bude týkat úterý. Takto si každý den přečtete informaci na daný den a budete pozorovat život dle čísla na daný den.

Další týden si zvolte opět sedm čísel a postupujte stejným způsobem.

Časem zjistíte, zda se vám některá čísla opakují v životě, anebo se měníte a volíte již jiná čísla.

Je třeba se nedívat na předchozí čísla, která jste zvolili, abyste nebyli jimi ovlivněni.

Projdete mnoha moudrostmi a obohatíte svoji mysl informacemi, které se jí propojí s tím, co žije, a co by měla žít, a vy začnete postupně měnit zaběhnuté kódy svého žití.

Celkem 140 sdělení vám tak vystačí na 20 týdnů.

Sdělení vás mohou naučit i trpělivosti a cílevědomosti tím, že máte na každý den úkol si přečíst sdělení a v daný den s ním pracovat. Chápu, že vydržet dvacet týdnů pravidelně na sobě pracovat je náročné. Kdo to zvládne, je vítěz. Věci se budou vyvíjet rychleji.

I ten, kdo nevydrží pracovat pravidelně, se nemusí trápit. Stačí, když si po předchozích sedmi sděleních zase zvolí dalších sedm čísel a budete pokračovat po dobu 20 týdnů.

Časem zjistíte, že se vám z karet vytváří jasný pohled na to, co žijete, a co byste měli žít.

Přeji vám s mými sděleními hodně zábavy a poučení.

zpět